*
Борба с вредителите

ДВЕ ФИРМИ В СЪРЕВНОВАНИЕ ДА ЗАПЪЛВАТ ДУПКИТЕ ПО УЛИЦИТЕ

|
ДВЕ ФИРМИ В СЪРЕВНОВАНИЕ ДА ЗАПЪЛВАТ ДУПКИТЕ ПО УЛИЦИТЕ

Две фирми са допуснати до отваряне на ценови оферти за полагане на трошенокаменна настилка в Община Видин. Това са “В и К СТРОЙ“ - ЕООД, гр. Монтана и „БКС-Бъдинстрой“АД - гр. Видин.
Комисия с председател инж. Румен Лилов - директор Дирекция „Устройство на територията“ в Община Видин отвори днес ценовите предложения за участие в обществената поръчка „Полагане на трошенокаменна настилка на компрометирани участъци на улици в селата на територията на Община Видин“.
От участие в процедурата бяха отстранени две фирми. Едната от тях е „Тони Тодоров“ ООД, гр. Перник. Мотивите са, че участникът не е представил в указания от комисията срок подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложения по-кратък срок за изпълнение на обществената поръчка. Другата фирма, която не бе допусната, е „Сдружение Видин 2012“, гр. Видин.
Комисията преценява, че представената в срок писмена обосновка от участника за начина на образуване на предложения по-кратък срок за изпълнение на обществената поръчка, не е подробна и посочените в нея обстоятелства не са обективни.
Ценовата оферта, която предлага “В и К СТРОЙ“ - ЕООД, гр. Монтана е 225 000 лв., а тази на „БКС-Бъдинстрой“АД, гр. Видин е на стойност 233 000 лв. Цените са без ДДС.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар