*
Борба с вредителите

ДВЕ ФИРМИ СЕ БОРЯТ ЗА ПОРЪЧКА ОТ 907 000 ЛЕВА

|
ДВЕ ФИРМИ СЕ БОРЯТ ЗА ПОРЪЧКА ОТ 907 000 ЛЕВА

Две фирми са подали оферти за участие в процедурата за доставка, монтаж и пускане в действие на медицинското оборудване на бъдещия лъчелечебен център към Комплексния онкологичен център във Враца. Това са „Консорциум Варинак” ДЗЗД, в който влизат „Варинак България” ЕООД и „В. О. С. С. Варинак продажби и обслужване на онкологични системи” АД – Турция, и „Вега медикал” ООД – София. Комисията публично отвори постъпилите оферти. Предстои на следващо заседание документите да бъдат разгледани и да се извърши оценка. Датата на заседанието ще бъде обявена предварително на сайта на Община Враца.          Проектът за изграждането и оборудването на лъчелечебния център е финансиран по ОП „Регионално развитие” и е на обща стойност над 6 милиона лева, като от тях над 907 000 лева е собственият принос на Община Враца.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар