*
Борба с вредителите

ДО 30 АПРИЛ СЕ ПРИЕМАТ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМА „МАЛКИ МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ - МЕЗДРА 2024“

|

До края на месец април Инициативни комитети от граждани, регистрирани в кметствата или кметските наместничества на населените места и сформирани за изпълнението на съответния проект, както и Сдружения на собствениците, регистрирани по Закона за управление на етажната собственост, могат да кандидатстват с проектни предложения за финансиране по Програма „Малки местни инициативи - Мездра 2024“.

Проектните предложения се приемат до 17:00 часа на 30 април 2024 г. в Център за административно обслужване при Община Мездра (гр. Мездра, ул. „Христо Ботев“ №27, партерен етаж).

Допустими дейности за финансиране по Програмата са:

• Рехабилитация на площадни пространства с прилежащите им тротоари и монтиране на пейки;

• Ремонт и изграждане на огради и портални врати на гробищни паркове;

• Ремонт на съществуващи спортни и детски площадки - почистване, пребоядисване и освежаване;

• Изграждане на алеи и тротоари;

• Създаване/ възстановяване/ оборудване на зони за отдих;

• Изграждане/възстановяване на беседки;

• Подобряване на инфраструктурата в междублоковите пространства и в общите зелени площи;

• Залесяване, затревяване и зацветяване на терени, предназначени за зелени площи.

Максималната допустима стойност на едно проектно предложение е 3 000 лв. Средствата, които са заложени в Бюджет 2024 на Община Мездра за реализиране на Програмата, са в размер на 20 000 лв.

В срок до 15 май 2024 г. 9-членна комисия, назначена от кмета на общината, в която влизат по един общински съветник от групите съветници, регистрирани в Общински съвет (ОбС) - Мездра и експерти от Общинската администрация, ще разгледа и оцени постъпилите проектни предложения за административно и техническо съответствие.

В срок до 30 май председателят на комисията е длъжен да внесе в ОбС доклад за работата на комисията, придружен от всички подадени документи, за утвърждаване от ОбС на класираните проекти по Програмата за тази година.

Изпълнението на проектите ще стартира от датата на обявяване на списъка с утвърдените проектни предложения, а крайният срок за изпълнението им е до края на месец октомври.

Условията, реда, критериите и правила за кандидатстване по Програма „Малки местни инициативи - Мездра“ са публикувани в раздел „Обяви“ на официалния сайт на Община Мездра, https://www.mezdra.bg/?p=69622, откъдето могат да бъдат изтеглени също Формуляр за кандидатстване по Програмата, Декларация за условията, при които финансовите средства се възстановяват и Декларация за устойчивост и последваща експлоатация на проекта.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар