*
Борба с вредителите

ДИСКУТИРАХА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПО-ДОБРО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ В ОБЛАСТ ВИДИН

|
ДИСКУТИРАХА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПО-ДОБРО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ В ОБЛАСТ ВИДИН

В Конферентния център на Областна администрация – гр. Видин се проведе среща-дискусия на тема: „Добрата комуникация между първичната и болничната медицинска помощ – предпоставка за по-добро здравеопазване в област Видин”. Целта на срещата бе да се инициира ефективното взаимодействие между първичната и болничната помощ в област Видин, под формата на дискусия с широкото участие на лекари от двата сектора. Бяха разгледани съществуващите отношения и бяха разисквани възможностите за изграждане на успешни модели за сътрудничество и канали за обмяна на информация. Дискусията беше открита и ръководена от областния управител на област Видин инж. Цветан Асенов. Срещата бе организирана в партньорство с Многопрофилна болница за активно лечение „Света Петка” – гр. Видин и Районна здравноосигурителна каса – гр. Видин. В нея взеха участие д-р Цветан Василев - директор на Многопрофилна болница за активно лечение „Света Петка” – гр. Видин,  заместник областният управител на област Видин инж. Любомир Низамов, д-р Владимир Владимиров - кмет на община Кула и д-р Владимир Вълчев - директор на Районна здравноосигурителна каса – гр. Видин.  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар