*

ДИСКУСИЯ ЗА БОЛНИЧНАТА ПОМОЩ ВЪВ ВИДИНСКА ОБЛАСТ

|
ДИСКУСИЯ ЗА БОЛНИЧНАТА ПОМОЩ ВЪВ ВИДИНСКА ОБЛАСТ

Областният управител на област инж. Цветан Асенов взе участие в работна среща-дискусия на тема: „Състоянието на болничната помощ в област Видин. Перспективи за развитие”. Форумът бе организиран от Областна администрация – гр. Видин и Районна здравноосигурителна каса – гр. Видин. На нея присъстваха заместник-областния управител на област Видин инж. Любомир Низамов, ръководствата на Районна здравноосигурителна каса – гр. Видин и Регионална здравна инспекция – гр. Видин, директорите на болниците във Видин и Белоградчик, началници на отделения и представители на общопрактикуващите лекари. Инж. Асенов благодари на всички гости за присъствието им и изтъкна, че целта на днешната работна среща е в дискусионен формат да се направят предложения, които да помогнат развитието на здравеопазването в региона. Темите - „Добрият здравен мениджмънт”, „Състоянието на болничната помощ в област Видин. Перспективи за развитие” и „Медицинското обслужване на видинските пациенти в доболничната медицинска помощ”, бяха представени пред участниците в срещата-дискусия. В резултат на проведените обсъждания по тези теми инж. Асенов обобщи направените предложения, които включват подобряване на транспортното обезпечаване на болниците в общините в област Видин и младите лекари да подлежат на регионално разпределение, за да се осигурява необходимото здравно обслужване на пограничните райони. По време на дискусията се направиха предложения да се сформират мобилни здравни екипи, които да посещават хората от отдалечените населени места, кметовете да бъдат активно включени в процеса на подобряване на здравното обслужване, да се положат усилия за осъществяване на добрата комуникация между болничната и доболнична помощ и да се подобри отношението на медицинския персонал спрямо пациентите. Предстои провеждането на втора работна среща, на която домакин отново ще бъде областния управител инж. Асенов.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар