*
Борба с вредителите

ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ВЪВ ВРАЦА ЗАПОЧВАТ 2013-А С ПО-ВИСОКИ СТАНДАРТИ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЦАТА

|
ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ВЪВ ВРАЦА ЗАПОЧВАТ 2013-А С ПО-ВИСОКИ СТАНДАРТИ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЦАТА

По-високи стандарти за издръжка на децата до 5-годишна възраст и от 5 до 6-годишна възраст в ЦДГ и ОДЗ в Община Враца са въведени с решение на Общински съвет – Враца № 297 от 27.11.2012 г. Мотивите на общинския съвет за приемане на стандарт се базират на задълбочен анализ на необходимите за издръжка средства през 2013 година, осигуряване на финансова стабилност за изпълнение на дейностите в предоставяне на услугата, регламентиране разпределението на кредитите за всяко детско заведение според броя на децата.  Вносител на докладната е Татяна Василева, председател на Постоянната комисия по образование към Общински съвет – Враца. С 31 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се” е прието решение със следното съдържание: 1.Въвежда стандарт за годишна издръжка на дете до 5-годишна възраст в ЦДГ и ОДЗ на Община Враца в размер на 630 лв. за 2013 година.           2.Въвежда стандарт за годишна издръжка на дете от 5 до 6-годишна възраст в ЦДГ и ОДЗ на Община Враца в размер на 340 лв. за 2013 година. 3.Възлага на Кмета на Община Враца да предвиди необходимия за изпълнение на решението кредит в Бюджет 2013 на Община Враца за издръжка от местни дейности на ЦДГ и ОДЗ. 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар