*
Борба с вредителите

ДЕЦА ЩЕ РИСУВАТ ЕВРОПЕЙСКОТО БЪДЕЩЕ НА ВИДИН

|
ДЕЦА ЩЕ РИСУВАТ ЕВРОПЕЙСКОТО БЪДЕЩЕ НА ВИДИН

СОУ “Св. Св. Кирил и Методий” - Видин се включва в конкурса за детска рисунка на тема „Как искам Европейският съюз да промени моя град”. Инициативата се провежда под егидата на министъра по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев. Неин организатор е Централният информационен и координационен офис в Администрацията на Министерския съвет и 27-те областни информационни центрове (ОИЦ). Целта на конкурса е да се потърси чрез рисунки мнението на децата и учениците – бъдещи стопани на своето родно място, как да се използват средствата от Европейския съюз, за да стане родният им град по-красиво и по-добро място за живеене. Учениците от 4-ти А клас на СОУ “Св. Св. Кирил и Методий” ще се включат в конкурса за детска рисунка  във вторник, 2-ри октомври 2012 г., от 10,55 ч. в кабинета по изобразително изкуство, на третия етаж на учебното заведение. Как виждат европейското бъдеще на Видин децата ще демонстрират чрез своите рисунки в часа на Веско Маринов. Екипът на ОИЦ-Видин ще продължи популяризирането на конкурса за детска рисунка „Как искам Европейският съюз да промени моя град” и в другите училища и детски градини в региона. ОИЦ – Видин е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Центърът е изграден по проект № 0068-ОВН-3.3 Областен информационен център – Видин, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO002-3.3.02-00014-C0001.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар