*
Борба с вредителите

ДАВАТ ПОД НАЕМ ЧАСТ ОТ КОЖНИЯ ДИСПАНСЕР

|
ДАВАТ ПОД НАЕМ ЧАСТ ОТ КОЖНИЯ ДИСПАНСЕР

Част от сградата на Кожния диспансер във Враца ще бъде предоставена за ползване от наематели. Докладната ще бъде внесена за одобрение на предстоящото на 31 юли редовно заседание на общинския съвет. Помещенията се намират на първия етаж в сградата и представляват 5 медицински кабинета, регистратура, 2 тоалетни и прилежащи части /коридор/ с обща площ 130 кв.м. Стойността на актива, който се отдава под наем надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи към 31.12.2011г., което поражда задължението за вземане на решение от общинския съвет. По наем ще бъде одадена и пристройката към основната сграда на диспансера. Предназначението на сградата е «подкрепителен пункт», състои се от едно помещение с площ 26 кв.м. Помещенията не се ползват от Кожния диспансер и към момента не са необходими за лечебната дейност на дружеството. Договорите с наемателите са с изтекъл срок, което налага необходимостта едноличния собственик на капитала да вземе решение за обявяване на нов търг за отдаване под наем, както и да одобри тръжната документация.  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар