*
Борба с вредителите

ДАВАТ НА КОНЦЕСИЯ ПРИСТАНИЩЕ ВИДИН-ЮГ

|
ДАВАТ НА КОНЦЕСИЯ ПРИСТАНИЩЕ ВИДИН-ЮГ

Правителството открива процедура за предоставяне на концесия за услуга върху пристанищен терминал „Видин–юг” с максимален срок на концесията от 35 години, съобщиха от информационната служба на Министерския съвет, цитирана от economynews.bg. От бъдещия концесионер се изискват задължителни инвестиции в размер не по-малко от 6 110 000 лева без ДДС за срока на концесията, като поне 5 060 000 лева трябва да са вложенията през първите десет години.Основната цел на концесията е чрез привличане на частния бизнес в стопанисването на терминала да се вложат инвестиции в развитието на пристанищната инфраструктура и модернизация на техническите съоръжения и оборудване, да се приведат технологията, организацията на работа и техническата осигуреност в съответствие с европейските стандарти, както и да се постигне съотношение на качество и цена на услугата, съпоставими с конкурентните пристанища/терминали от региона. Концесионерът ще бъде определен чрез открита процедура, а критериите за оценка на офертата са: инвестиционно предложение с относителна тежест 30 на сто; бизнес предложение с относителна тежест 15 на сто; предложение за размер на фиксирана и на променлива част на годишни концесионни плащания с относителна тежест съответно 30 на сто и 25 на сто.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар