*
Борба с вредителите

"ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗА ЕДИН ДЕН!" И ПРЕЗ 2013 ГОДИНА

|
"ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗА ЕДИН ДЕН!" И ПРЕЗ 2013 ГОДИНА

Работна среща във връзка с инициативата „Да изчистим България за един ден!“ през 2013 г. се състоя на 23 януари 2013 г. в Областна администрация Враца.

Срещата бе ръководена от г-н Валентин Литов – заместник областен управител на Област Враца. Присъстваха представители на общините от Област Враца, инж. Тодорка Гергова – директор на РИОСВ Враца, представител на Регионален инспекторат по образованието Враца и инж. Георги Антонов от ДПП „Врачански Балкан“.

Г-н Литов откри срещата и даде думата на г-жа Мария Лазарова – ръководител „Социални проекти“ в bTV Медия Груп, която представи резултатите от реализираната през 2012 кампания.

Инициативата „Да изчистим България!“ е част от световната кампания “Let`s do it!“ и България е на едно от първите места в Европа и света по почти всички показатели в миналогодишната кампания.

От своя страна Северозападният регион (включващ областите Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч) е в първите три места в България по показатели. Повече от 20 хиляди души от Област Враца са се включили в кампанията.

Област Враца е на второ място по процент от населението, участвало в кампанията, на трето място по показателя „Абсолютен брой доброволци, участници в кампанията“, на първо място по брой фирми и ведомства, участници в кампанията и на второ място по брой училища, участвали в кампанията.

В момента тече подготвителен етап за актуализация и разширяване на партньорската мрежа. Инициативата е подкрепена от всички областни и общински администрации в страната, а също така и от МОСВ.

Във втория етап – Маркиране на мръсните зони, е предвидена възможност това да е достъпно и чрез мобилно приложение за телефон. Също така общините ще могат сами да маркират местата за чистене, както и пунктовете за събиране на отпадъците. Те ще получат линк за достъп до сайта на кампанията, чрез който ще могат да маркират мръсните зони.

За дните 20, 21 и 22 април депата за ТБО ще приемат отпадъци без ограничение и без заплащане на такси, информира Мария Лазарова.

Общините трябва да изпратят до средата на месец февруари информация за предстоящите събития за промотиране на кампанията и за други предвидени екологични инициативи, за да могат организаторите да осигурят отразяване и съдействие за мероприятията.

Тази година кампанията ще има състезателен характер. В процес на обсъждане е точната реализация на идеята,съобщи още г-жа Лазарова.

През целият период на подготовка ще се осъществява регистрацията на доброволците, като тук основна роля отново ще имат общините, които имат задължение да подават навременна информация на организаторите.

По отношение на логистиката подобно на миналогодишната кампания се очаква подкрепата на фирмите, участващи в кампанията, като ще се разчита и на активното участие на местните общности.

Във връзка с транспорта – МОСВ предвиждат да осигурят ваучери за гориво след провеждане на процедура по ЗОП. Също така се водят преговори с ръководството на бензиностациите ОМВ.

Координатите за връзка с организаторите са: тел. 070011205 и сайта на кампанията www.daizchistim.bg.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар