*
Борба с вредителите

ЧЕЗ СЪВЕТВА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ

|
ЧЕЗ СЪВЕТВА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ

Целта е да се избегне свръхнатоварване по мрежата вследствие на повишената употреба на отоплителни електроуреди "ЧЕЗ призовава своите клиенти да подхождат разумно към потреблението на електроенергия през настъпващия зимен сезон. По този начин те не само ще понижат сметките си за електричество, но и ще бъдат избегнати опасни претоварвания по мрежата вследствие на повишената употреба на отоплителни електроуреди", каза Петър Докладал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България. Дружеството провежда последователна политика за информиране на потребителите по въпросите на енергийната ефективност. В началото на тази година компанията издаде наръчник "Енергиен спестовник" с практични съвети към клиентите си как по-рационално да използват електричеството, за да опазват околната среда и да намалят сметките за електроенергия. Експертите на ЧЕЗ изчисляват, че 58% от потреблението на енергия е свързано с отоплението на домовете и офисите през зимата и охлаждането им през лятото. Ако жилището бъде направено енергийно ефективно, парите за отопление може да намалеят с между 70 и 90 на сто. Освен това понижаването на отоплението с един градус гарантира намаляване на месечната сметка за електричество с до 10%. Наръчникът се разпространява безплатно в центровете за обслужване на клиенти на дружеството и е свободно достъпен на корпоративния сайт www.cez.bg. С цел да улесни своите клиенти и да стимулира енергийно ефективното потребление, ЧЕЗ създаде на корпоративния си сайт специална страница за енергийна ефективност. Освен това компанията разработи калкулатор за самостоятелно изчисление на потреблението на електроенергия, за да могат клиентите по-ефективно да контролират консумацията на електричество.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар