*
Борба с вредителите

ЧЕЗ ПОДГОТВИ СЪОРЪЖЕНИЯТА СИ ЗА ЗИМНИЯ СЕЗОН

|
ЧЕЗ ПОДГОТВИ СЪОРЪЖЕНИЯТА СИ ЗА ЗИМНИЯ СЕЗОН

Дружеството е осигурило необходимите материали за авариен резерв ЧЕЗ завърши профилактиката и планираните ремонти по електроразпределителната мрежа в Западна България във връзка с предстоящия зимен сезон. С оглед подобряване сигурността на електрозахранването на потребителите са подменени 188 000 м увредени кабели средно напрежение и са положени 6 414 м нови кабели ниско напрежение. Беше извършена проверка на 14 500 трафопоста, в резултат на която са подменени                            310 трансформатора и 222 табла ниско напрежение. Подобрени са 377 заземления.   Като част от подготвителната кампания са осигурени и необходимите материали за авариен резерв през зимния сезон: стълбове, проводници, силови и измервателни трансформатори, комутационна апаратура, трансформаторно масло и други.   „Предприехме всички необходими мерки, за да предотвратим евентуални повреди по електроразпределителната мрежа. Аварийните екипи са  подготвени за работа при тежки метеорологични условия, оборудвани са със специална техника и превозни средства. Особено внимание обърнахме на състоянието на електрическите съоръжения в зимните курорти, защото знаем колко важен е туристическият сектор за икономиката на България”, каза Стефан Апостолов, изпълнителен директор на ЧЕЗ Разпределение България.   ЧЕЗ разполага с 290 аварийни екипа, които са в постоянна готовност за реакция. В случай на извънредни обстоятелства и природни бедствия компанията може да мобилизира общо 1 100 човека.   Служителите на ЧЕЗ са снабдени с всички необходими материали и оборудване, както и с ново защитно работно облекло. Те използват модерна специализирана техника за работа при тежки условия – в това число 11 АТВ с допълнителни вериги за сняг, 12 моторни шейни, 50 автовишки, 10 автокрана, 10 багера и уникална високопроходима верижна машина за всякакви терени и сезони. Създадена е организация при необходимост да се наема специализирана техника и от външни фирми.   При възникване на аварийни ситуации денонощно на разположение на клиентите на компанията е горещата телефонна линия 0700 10 010.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар