*
Борба с вредителите

ЧЕЗ ОБУЧАВА СЛУЖИТЕЛИ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА В ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

|
ЧЕЗ ОБУЧАВА СЛУЖИТЕЛИ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА В ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Компанията продължава активно да сътрудничи на местните власти в устойчивото енергийно планиране на общините ЧЕЗ организира обучение по енергийна ефективност  на служители от Столична община. В семинара , проведен на 31 май, се включиха 25 експерти от всички районни администрации на Столицата. Сред тях бяха инженери и архитекти, пряко отговарящи за дейностите, свързани с повишаване на енергийната ефективност на местно ниво. Целта на курса е придобиване на основни компетенции в областта на енергийната ефективност на сгради, както и на знания и умения по модела  „обучаване на обучаващи”.   „Европейското и националното законодателство отреждат на местните власти водеща роля в политиката за енергийна ефективност. Организирахме обучението с ясното съзнание, че е важно Столична община и районните администрации да се превърнат в добър пример за гражданите и обществото по отношение на мерките за разумно управление на енергията ”, каза Петър Докладал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България.   Друг подобен проект на ЧЕЗ, стартирал в началото на годината, е „Енергиен мениджмънт в общините”, чиято цел е да повиши възможностите на общинските администрации да вземат енергийно ефективни решения при планиране на развитието на общините. През първия етап от проекта бяха обучени представители на общините Божурище, Бойчиновци, Левски, Медковец, Плевен, Сапарева баня и Червен бряг, както и от дружеството „Улично осветление” ЕАД, София   Проектите „Обучение по енергийна ефективност на служители на Столична община“ и „Енергиен мениджмънт в общините” са част от програмата на ЧЕЗ за изпълнение на Директивата за енергийната ефективност при крайното потребление и енергийните услуги 2006/32/ЕО, както и на приетия през 2007 г. в България Първи Национален план за действие по енергийна ефективност. Двата проекта са част и от дейностите, които ЧЕЗ осъществява във връзка с индивидуалните й задължения,  съгласно Закона за енергийната ефективност .  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар