*
Борба с вредителите

ЧЕЗ ОБУЧАВА ОБЩИНСКИ СЛУЖИТЕЛИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

|

Компанията активно сътрудничи с местните власти за постигане на устойчиво енергийно планиране    „ЧЕЗ България” организира обучителен семинар по проект „Енергиен мениджмънт в общините“.  В обучението по общинско енергийно планиране и управление взеха участие представители от общините Божурище, Бойчиновци, Левски, Медковец, Плевен, Сапарева баня и Червен бряг, както и от „Улично осветление” ЕАД, София. Предстои разширяване на програмата и в нея ще се включат и други общини.   Вторият обучителен курс на семинара  ще се състои през месец май. Двата курса  са част от инициативата на „ЧЕЗ България” за насърчаване на устойчивото енергийно планиране в общините, която компанията провежда в сътрудничество с местните  власти на територията на Западна България. Целта на семинарите е да бъдат обучени общински  експерти да вземат оптимални решения за ефективно използване на енергията.   Предвижда се след първия семинар общинските служители да разработят планове за енергийна ефективност, които ще бъдат предмет на обсъждане на втория семинар. След приключване на обучението плановете ще бъдат предложени за одобрение на общинските съвети и прилагани през периода 2012-2016 г.   „ЧЕЗ осъзнава, че обучението на местните власти е от съществено значение за успешното провеждане на националната политика за енергийна ефективност. Затова компанията реши да помогне на общините, като проведе обучителни семинари за повишаване на информираността и квалификацията на местните власти за ефективно използване на енергията”, каза Петър Докладал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България.   Инициативата на „ЧЕЗ България” е насочена към постигането на индивидуалните цели за енергийни спестявания, разпределени в  края на 2010 г. в Националния план за действие и в съответствие с поставената от Европейския съюз цел за спестяване на потреблението на енергия.   Националната индикативна цел на България е намаляване на потреблението на енергия с 9 % или 7 291 GWh до 2016 г. Тя се разпределя между търговците на енергия с продажби над 75GWh годишно, собственици на сгради държавна и общинска собственост с разгърната застроена площ над 1000 кв.м.  и големи промишлени системи с над 3000MWh годишно потребление.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар