*
Борба с вредителите

ЧЕЗ ИЗВЪРШВА ИЗВЪНРЕДЕН ОТЧЕТ НА ЕЛЕКТРОМЕРИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С НОВАТА ЦЕНА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА

|
ЧЕЗ ИЗВЪРШВА ИЗВЪНРЕДЕН ОТЧЕТ НА ЕЛЕКТРОМЕРИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С НОВАТА ЦЕНА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА

Потребителите имат възможност сами да отчетат показанията на измервателните уреди В изпълнение на решението на ДКЕВР за въвеждане на нова цена на електроенергията за битови клиенти, считано от 5 март, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД започна извънредно отчитане на електромерите. Графикът на извънредния отчет е публикуван на сайта на дружеството www.cez-rp.bg, информация може да се получи в центровете за обслужване на клиенти и на телефон 0700 10 010. С цел да се обезпечи бързото и качествено отчитане на електромерите, компанията ангажира допълнително 435 служители. Всички отчетници ще работят с удължено работно време, както и в почивните дни. Поради физическата невъзможност всички електромери да бъдат отчетени в един и същи ден, месечните сметки на битовите клиенти ще бъдат преизчислени към датата на въвеждане на новите цени.   „За да гарантираме на клиентите си максимална коректност при фактурирането на консумираната електроенергия, им даваме възможност да отчетат сами показанията на електромерите си. Клиентите, желаещи да се възползват от тази възможност, трябва да направят своя отчет и да подадат данните към компанията до 11 март в центровете за обслужване на клиенти на ЧЕЗ, на телефонната линия 0700 10 010 (меню 2), на zaklienta@cez.bg, на факс (02) 8959 667 и през уеб-сайта www.cez.bg“, заяви Петър Баран, главен оперативен директор на ЧЕЗ България.   Битовите клиенти, които ще се възползват от предоставената възможност, трябва да посочат данните от електромера (по всички тарифи), клиентски или абонатен номер, датата на отчитане, трите имена на титуляр и адрес на обекта, за който се декларират показания.   Фактурите ще съдържат две стойности за използваната електроенергия – по стари цени и по нови цени.    


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар