*
Борба с вредителите

ЧЕЗ ИНВЕСТИРА 430 ХИЛ. ЛЕВА В ПИЛОТЕН ГИС ПРОЕКТ ЗА СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТКА НА ДАННИ

|
ЧЕЗ ИНВЕСТИРА 430 ХИЛ. ЛЕВА В ПИЛОТЕН ГИС ПРОЕКТ ЗА СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТКА НА ДАННИ

Информацията за електроенергийните съоръжения ще бъде използвана за подобряване на обслужването на клиентите в Западна България ЧЕЗ инвестира над 430 хил. лева в пилотен проект за детайлно събиране и обработка на данни за електроенергийните съоръжения на територията на Западна България. Целта на проекта бе да бъдат  създадени методики, които да регламентират процеса на събиране на информация и последваща актуализация. Също така да бъде направена софтуерна платформа за оптимизиране на процеса. По време на изпълнението беше създадена база данни за  281 км въздушни електропровода и 131 км кабелни електропроводи средно и високо напрежение, 273 трафопоста и една подстанция.   „Пилотният  проект, който стартирахме преди близо година, е част от стратегическа инициатива на ЧЕЗ Разпределение България за развитие на географска информационна система (ГИС). По време на първоначалната фаза събрахме пълна, географски насочена информация за съоръженията на компанията ни за няколко района. Тя ще бъде използвана за оптимизиране на процесите и за подобряване на качеството на обслужване на клиентите. Благодарение на нея екипите ни ще могат да реагират бързо при кризисни ситуации и да локализират аварии“, каза Стефан Апостолов, Изпълнителен директор на ЧЕЗ Разпределение България.   Компанията успешно приключи проекта седмица преди официалното честване на Световния ГИС ден в България, което тази година се състоя на 14 ноември.   Географската информационна система подпомага с  координирана и структурирана информация функциите на отделните звена на компаниите от групата на ЧЕЗ в България. Системата предлага възможност за бърз и лесен електронен достъп до обекти на мрежата от обслужваната от компания електроразпределителна мрежа с обща дължина над 60 хил. км, както и до техническите показатели на над 22 хиляди трафопоста.   През 2010 г. „ЧЕЗ Разпределение България” АД получи отличие за високи постижения в прилагане на иновативни географски информационни системи (ГИС) в областта на инженерната инфраструктура и транспорт.  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар