*
Борба с вредителите

ЧЕЗ: ДОВОДИТЕ ЗА ОТНЕМАНЕ НА ЛИЦЕНЗА НИ СА НЕОСНОВАТЕЛНИ

|
ЧЕЗ: ДОВОДИТЕ ЗА ОТНЕМАНЕ НА ЛИЦЕНЗА НИ СА НЕОСНОВАТЕЛНИ

Българските дружества от Групата ЧЕЗ предадоха на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране становищата си във връзка с основанията за отнемане на лиценза. Според тях тези доводи са неоснователни. Разпределителното предприятие „ЧЕЗ Разпределение“ и крайният снабдител „ЧЕЗ Електро“ предадоха днес на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) становищата си във връзка с предоставените аргументи, въз основа на които беше стартирана процедура по отнемане на лиценза им. Дружествата не са открили нито едно съществено нарушение в досегашната си дейност в нито един от посочените случаи. „Винаги сме спазвали всички законови задължения, поради което сме убедени, че не съществува нито една причина за отнемане на лицензията. Това удостоверяваме и пред регулатора чрез предадените правни си становища и други документи,“ каза Томаш Плескач, директор на дивизия „Разпределение и международни дейности“. Основанията за отнемане на лицензията трябва да бъдат много сериозни като сред тях са поставяне в опасност на сигурността на снабдяването с ел. енергия, системно нарушаване на лицензионните условия, неизпълняване на инструкциите на регулатора или предоставяне на невярна информация  в заявлението за издаване на лицензията. Нарушенията, за които регулаторът упреква дружеството ЧЕЗ, са по-скоро формални. Пълният списък с упреците и реакциите на тях можете да видите в приложението.   „Вярваме, че след като проучи предоставените от нас документи и отрази и други обстоятелства, независимата регулаторна комисия ще преосмисли намерението си и ще прекрати процедурата по отнемане на лиценза. Ние бихме искали да останем и занапред надежден и прозрачен партньор на българските институции и на българското общество,“ допълни Плескач.   Ето защо дружествата на ЧЕЗ в България имат желанието да вземат предвид всички препоръки на регулатора, въпреки че през 2006 година техният бизнес модел беше одобрен от редица компетентни власти, както от вече споменатия регулатор, така и от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Групата ЧЕЗ подкрепя изцяло спазването на европейските стандарти и норми, които водят до непрекъснато подобряване на услугите за нашите клиенти.   Групата ЧЕЗ разбира сегашната ситуация в България, но в никакъв случай не се чувства отговорна за нея и то поради няколко причини – високите сметки за електроенергия бяха причинени от по-студеното време, по-високото потребление по време на коледните празници, както и от по-дългия отчетен период отново поради празниците. Цените не бяха увеличени от началото на тази година, те бяха увеличени с решение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) считано от 01.07.2012 г. с повече от 13 %, основно поради подпомагането на възобновяемите източници. Цените на електроенергията за битови потребители в България са изцяло регулирани и най-ниски в целия Европейски съюз. Българските компании на ЧЕЗ получават от общата стойност на фактурата по-малко от 10 %, а останалата част отива при производителите на електроенергия, оператора на преносната система и Националната агенция по приходите.  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар