*
Борба с вредителите

ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА ЩЕ ИМА В ОРЯХОВО

|
ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА ЩЕ ИМА В ОРЯХОВО

Искането на общинското ръководство на Оряхово за изграждане на Център „Домашни грижи” на територията на общината, и подкрепено от областния управител на област Враца, е разгледано на заседание на органа на управление на проект „Домашни грижи за независим и достоен живот”.

Представители на всички партньори по проекта – Български червен кръст, Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика и Швейцарският червен кръст, след обсъждане на посочените аргументи за необходимостта от такъв център в община Оряхово, дават своето съгласие да се изгради такъв, който следва да стартира своята дейност от 1 декември тази година. Такива центрове се откриват в страната от 2002 год. по линия на БЧК. Регионът, който обхваща проекта е общините Враца, Бяла Слатина, Криводол и Оряхово. Проектът е с продължителност януари 2012 - юни 2015 г. Центърът в Оряхово ще осигури работа за 4 медицински сестри и 6 социално-здравни помощника, които предварително ще бъдат обучени. На обслужваните 60 до 80 души на възраст над 65 г. с хронични заболявания и трайни увреждания, ще бъдат предоставени професионални здравни грижи и социални услуги.

Основната цел на проект „Домашни грижи за независим и достоен живот” е да подпомогне въвеждането в България на модел за комплексно предоставяне на медицински грижи и социални услуги по домовете, като се отчитат специфичните нужди на представителите на ромската общност.

За осъществяване задачите на проекта активна роля имат експерти от МЗ, МТСП, ШЧК, БЧК, Български лекарски съюз, Агенция за социално подпомагане, НЗОК, Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи. Предвижда се и широко партньорство и с други компетентни институции и неправителствени организации като Министерство на финансите, медицинските университети и НПО.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар