*

ЦДГ „БЪЛГАРЧЕ” ПОСРЕЩНА ГОСТИ ОТ УНГАРИЯ

|

Днес  17-членна делегация  от представители на местната власт и неправителствения сектор от Унгария посети Враца. Гостите са тук по покана на институт „Отворено общество” с цел да се запознаят и обменят опит в практиките на сътрудничество между местната власт и неправителствените организации  при реализацията на проекти по интеграция на етническите малцинства. Делегацията посети детската градина в кв. Кулата, която е филиал на ЦДГ „Българче”. Децата от подготвителна група „Детелина” с учител Румяна Тодорова показаха открита практика и демонстрираха добрата си подготовка за училище. Детската градина е предпочетена да  представи позитивен образователен модел, осъществен със съдействието на Община Враца, както и с активностите си по реализиране на проектни дейности , финансирани по донорски програми. На откритата практика присъстваха Калина Дуранкева - гл. експерт по предучилищно образование на Община Враца и Даринка Костадинова- ст. експерт от РИО- Враца. Заместник – кметът  Красимир Богданов покани гостите да разгледат града и им връчи индивидуални  рекламни  пакети  на Община Враца .  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар