*
Борба с вредителите

БРЮКСЕЛ ПОКАНИ ВРАЦА ЗА УЧАСТИЕ В ЕВРОПРОЕКТ

|
БРЮКСЕЛ ПОКАНИ ВРАЦА ЗА УЧАСТИЕ В ЕВРОПРОЕКТ

Община Враца е получила покана от д-р Гуидо Матеи, главен изпълнителен директор на Европейския Консултинг Брюксел, консултантски услуги, базирани в Брюксел, за включане в Проекта «SMALLI - Интелигентна инициатива за локално осветление». Проектът има за цел разработването на местни стратегии и планове за действие за интегриране на интелигентно и ефективно осветление в изработването на политиките и публични инвестиционни планове, с участието на частни и местни регионални обществени участници в енергийно-ефективно териториалното планиране. За да се стимулира енергийната ефективност, трябва да се използват енергийно ефективни осветителни тела. Съществуват няколко пречки това да не се случи, като по-високата покупна цена или липса на разбиране на дългосрочните ползи. Използвайки общините като примери, SMALLI има за цел да помогне за преодоляване на пречките за преминаване към енергийно-ефективни технологии за осветление и за предоставяне на тръжните спецификации и стандарти за възлагане на обществени поръчки в други общини, като по този начин ще помогне на Европа да постигне целите си за енергийна ефективност. Обща цел:                                                                      Подобряване на енергийната ефективност на местно ниво чрез по-ефективни системи на местно улично осветление, с цел намаляване на емисиите на парникови газове от осветление. Специфични цели: • да повлияе на процеса на обществената политика, за да се гарантира по-ефективна система на местното улично осветление; • Да планира и привлече публични инвестиции в интелигентния публичния сектор за осветление. Очаквани резултати: • Повишена обществена информираност относно интелигентен публичния сектор осветление; • Включване на публичните власти; • Участие на заинтересованите страни; • Въвеждане на нови местни наредби за енергийно ефективно публично осветление. Дейности: • Осигуряване на правна, техническа и икономическа среда за проекта, чрез задълбочен анализ на състоянието на новите постижения в областта на общественото осветление в общините, които участват в дейностите; • Анализиране на най-иновативни технологии и решения относно тази област, както и обмен и анализ на най-добрите практики; • Осигуряване на анализ разходи-ползи; • Започвайки от резултатите от предишните действия, реализиране на предпроектно проучване в жилищни, промишлени и търговски квартали на градовете, участващи в дейностите; • Изготвяне на бизнес планове; • Включване на всички заинтересовани страни; • Изготвяне на местни разпоредби/наредби за енергийно ефективно обществено осветление. Индикативна продължителност на проекта – 24 месеца Индикативен бюджет – 1 мил. Евро.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар