*
Борба с вредителите

БРЮКСЕЛ ДАВА 315 МИЛИАРДА ЕВРО ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ

|
БРЮКСЕЛ ДАВА 315 МИЛИАРДА ЕВРО ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ

Европейската комисия обяви инвестиционен план за 315 млрд. евро, добил публичност като плана "Юнкер". Той трябва да доведе до икономически растеж и нови работни места през следващите три години 2015 – 2017 г.

Плановете са средствата да бъдат инвестирани в инфраструктура, по-специално широколентовите и енергийните мрежи и транспортната инфраструктура в промишлените центрове. Инвестиции ще има още в образованието, научните изследвания и иновациите, както и в енергията от възобновяеми източници, малките и средни предприятия и дружествата със средна пазарна капитализация.

Планът предвижда създаване на нов европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), банка с проекти и премахване на регулации, които спират инвестициите в съответния сектор.

Според оценките на Европейската комисия, предложените мерки ще увеличат БВП на ЕС с между 330 млрд. и 410 млрд. евро в следващите три години и ще създадат до 1.3 милиона нови работни места.

"Съвсем просто е - ако Европа инвестира повече, ще постигне по-голям просперитет и ще създаде повече работни места. Планът за инвестиции, който предлагаме в тясно партньорство с Европейската инвестиционна банка, представлява нов и амбициозен начин за насърчаване на инвестициите, без да се създава нов дълг. Сега е моментът да инвестираме в бъдещето си, в стратегически области, които са от ключово значение за Европа, като енергетиката, транспорта, широколентовата инфраструктура, образованието, научните изследвания и иновациите", каза председателят на ЕК Жан Клод Юнкер при представянето на плана. 

Девет препоръки към България за да дойдат инвестиции

ЕК посочва, че страната ни има значителна нужда от инвестиции. Това може да стане чрез публични инвестиционни схеми, заедно с частни инвестиции.

"Икономиката на България е с най-ниската енергийна ефективност в ЕС, що се отнася до промишлеността, транспорта и жилищното настаняване. Налице е и сериозен недостиг на инвестиции в строителството - пътища, железопътни линии и енергийни междусистемни връзки. По-специално, необходими са инвестиции в газопреносните мрежи за подобряването на сигурността на доставките и на връзките с пазарите на ЕС", се казва в съобщението на ЕК.

ЕК ни препоръчва реформи в девет направления, за да дойдат инвестиции. Сред тях са повишаване на събираемостта на данъците, осигуряване на ефективно здравеопазване, реформа в образованието, възлагането на обществените поръчки, пенсионната система, подобряване на ефикасността на Агенцията по заетостта, бизнес средата за малките и средни предприятия, ускоряване изграждането на междусистемните газови връзки, създаване на прозрачен пазар на ток и природен газ, както и реформа в енергетиката.

Министерството на финансите е отговорно за набирането на проекти, с които ще кандидатстваме за подпомагане пред новия фонд за стратегически инвестиции. До този момент няма отговор от ведомството на запитването на Mediapool на каква помощ ще разчитаме.

Фондът за стратегически инвестиции

Новият европейски фонд за стратегически инвестиции се създава съвместно с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). Той ще се основава на гаранция в размер на 16 млрд. евро от бюджета на ЕС, която ще бъде допълнена от 5 млрд евро от ЕИБ.

ЕК очаква всяко инвестирано евро от фонда да генерира нови 15 евро инвестиция, която в противен случай не би била направена.

Плановете на ЕК са да бъде създадена "банка от проекти". Предвижда се да бъде оказвана нужната техническа помощ при подбора и структурирането на проектите и използването на по-иновативни финансови инструменти.

Държавите членки вече предоставят на създадената през септември 2014 г. съвместна работна група между ЕК и ЕИБ списъци на проекти.

Проектите, които ще получат финансиране трябва да имат добавена стойност за ЕС. Ще се дава приоритет на проектите с висока социално-икономическа възвращаемост. Идзисква се тяхната реализация да започне през следващите три години. Освен това включените в списъците проекти трябва да имат потенциал за привличане на други източници на финансиране. Също така те трябва да са с достатъчно голям мащаб и възможности за разрастване.

ЕК и ЕИБ ще започнат мащабна програма за оказване на техническа помощ при идентифицирането на проекти и увеличаването на тяхната привлекателност за частните инвеститори, е посочено в съобщението.

Планът за инвестициите ще има и пътна карта за премахване на специфичното за всеки сектор регулиране, което спира инвестициите.

За подобряването на бизнес средата и условията за финансиране акцентът в Плана ще бъде поставен върху предприемането на мерки във финансовия сектор, например създаването на съюз на капиталовите пазари, за да се осигури по-голямо предлагане на капитали за малки и средни предприятия и дългосрочните проекти.

Ще се даде приоритет на премахването на значителните регулаторни и нерегулаторни пречки, които продължават да съществуват във всички важни инфраструктурни отрасли, включително енергетиката, далекосъобщенията, цифровите технологии и транспорта, както и на премахването на пречките в областта на пазара на услуги и стоки.


ОЩЕ ОТ "ПОЛИТИКА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар