*
Борба с вредителите

БЕЗЛИХВЕН ЗАЕМ

|
БЕЗЛИХВЕН ЗАЕМ

Общинският съвет удължи срока на безлихвения заем даден на Центъра за кожно-венерически заболявания във Враца. Заемът е в размер на 60 хил.лв. и той трябва да се върне до 25 декември 2012 г. Съветниците приеха първите три месеца да са гратисен период, тъй като през тях здравното заведение ще има и по-големи разходи. От 1 април парите трябва да се върнат на 6 равни вноски. Бе прието и предложението през следващата година да бъде направен и одит на финансовото състояние на Центъра, като проверката да бъде включена в графика на специализираното звено в Община Враца. Не бе изключена възможността, ако одитът покаже лоши резултати да се пристъпи към смяна на ръководството.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар