*
Борба с вредителите

БЪЛГАРИЯ С ПЛАН ЗА ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ

|
БЪЛГАРИЯ С ПЛАН ЗА ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ

България е една от 55 страни, участващи в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление" - Open Government Partnership (GOP).
На 17-18 април 2012 г. в Бразилия, на годишната срещата на страните - участнички в инициативата, бе представен планът за действие на България.


В срещата взеха участие 400 високопоставени държавни служители, представители на гражданското общество, фирми от частния сектор. Събитието включваше презентации, дискусии и обсъждания в малки групи, с участието на държавни служители, които отговарят за политиката на открито управление на съответната страна, експерти на гражданското общество в области, като отворени данни, достъп до информация, бюджетиране и предоставяне на услуги, представители на компании от сектора на информационните технологии и др.

България беше представлявана от началника на кабинета на министър -председателя Румяна Бъчварова.

От неправителствения участва Гергана Жулева от Програма достъп до информация.

При посещението си в България на 5 февруари 2012 г., държавният секретар на САЩ Хилари Клинтън заяви: „Неотдавна България се присъедини към Партньорството за открито управление, чието начало беше поставено от президента Обама и Бразилия като съпредседател. Ние очакваме да работим с България при осъществяване на нейния план за действие за подобряване на прозрачността и отчетността на държавното управление.”

Какво е OGP?

OGP е международна инициатива, насочена към осигуряване на конкретни ангажименти от страна на правителствата за насърчаване на прозрачността, усилване на гражданското участие, борба с корупцията, използване на новите технологии, за да направят управлението по-открито, ефективно и отговорно.

Инициативата бе официално стартирана на 20 септември 2011 г. от осем държави - Бразилия, Индонезия, Мексико, Норвегия, Филипините, Южна Африка, Обединеното кралство и Съединените щати. Към страните - основателки се присъединиха 43 държави, които разработиха планове за действие за открито управление.
Общо 55 правителства са подписаха декларацията за прозрачност, с която стават част от инициативата.
Население на 55-те страни, участващи в OGP, е 1.93 милиарда.

Какво предвиждат плановете на различните страни?

Прегледът на 35 от плановете за действие, на страни от Северна и Южна Америка, Европа, Близкия Изток и Африка - показва широка гама от различни приоритети, отразяващи уникалния контекст на всяка една тях.Годишната среща в Бразилия беше открита от Президента на
страната Дилма Русев и държавния секретар на САЩ Хилари Клинтън


Десетте най-често поемани ангажименти за открито управление са:

- Иновации в публичните механизми за отчетност, например като барометъра на откритостта в Словакия и подобни инициативи в Перу и Доминиканската република.

- Портали за отворени данни, обхващащи всичко от статистика за извършени престъпления и финансиране на политическите партии, през местните бюджети и възлагане на обществени поръчки (предложени от Чили, Естония, Израел, Италия, Йордания, Перу, Румъния, Испания и Танзания).

- Нови правни и институционални механизми, включително създаването на нови държавни агенции (Перу и Уругвай), промени в законите за достъп до обществена информация и достъпа до публични информационни системи (Канада и Хърватска), нови закони за борба с корупцията / стратегии (Естония, Йордания и Перу).

- Подобрено предоставяне на обществени услуги, интерактивна карта на водните източници в Танзания, дигитализиране на медицинска документация в Испания, нови и усъвършенствани електронни портали за предоставяне на услуги на гражданите в Италия, Израел, Танзания и Уругвай.

- Прозрачност при използването на природните ресурси - Украйна и Колумбия са подписани Инициатива за прозрачност в добивната промишленост, докато от България, Колумбия и Канада се предлагат мерки за увеличаване на прозрачността на концесионираните природни ресурси и приходи от концесии (на национално и местно ниво).

- Международна помощ - Испания и Канада се ангажират да направят своите агенции за развитие по-прозрачни и да следват добрите практики и стандартите за отчетност на международната помощ.

- Почтеност в публичната сфера - въвеждане на нови закони за защита на лицата, докладвали за корупционни престъпление в Словашката република и Черна гора.

- Бюджети, достъпни за контрол и участие на гражданите (citizens’ budgets) - България, Хърватска и Танзания са за създаване на т. нар. „Бюджет за гражданите”, съдържащ кратко описание на промените, които се правят в политиките и във финансирането на отделни, важни за гражданите сектори на национално и / или местно ниво, осигуряване на публичен достъп до бюджета информация и предоставяне на информация за разходването на публичните ресурси на ясен и достъпен за гражданите език.

- Eлектронни петиции - Украйна, Словашката република, Молдова и Черна гора въвеждат онлайн портали за електронна петиция - за събиране на мнения и по-бързо и ефективно даване на обратна връзка на предложенията на гражданите.

- Награди - Уругвай, Израел, Италия, Йордания и Колумбия са за въвеждане на спонсорирани от правителството награди и приемане на предизвикателството за насърчаване на частния сектор и държавните агенции за по-добро използване на правителствени данни.


ОЩЕ ОТ "ПОЛИТИКА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар