*
Борба с вредителите

АРХЕОЛОГИЧЕСКО ОБХОЖДАНЕ ПРИ СЕЛО ОСТРОВ, ОРЯХОВСКО

|
АРХЕОЛОГИЧЕСКО ОБХОЖДАНЕ ПРИ СЕЛО ОСТРОВ, ОРЯХОВСКО

На 23 октомври 2012 г. общинското ръководство отбеляза по нетрадиционен начин една година от местните избори. Росен Добрев – кмет на община Оряхово, Ивайло Иванов – зам.-кмет, Христина Цонева – секретар, Ивайло Вагенщайн – председател на Общинския съвет, извърши археологическо обхождане на праисторическо селище при село Остров.

Преминавайки през Галово г-н Добрев спря, за да разговаря с жители на селото. Безработни млади хора поискаха съдействие от кмета на общината за евентуално посещение на служители от Бюрото по труда, по определен график. Така те на място, без да пътуват и отделят средства за билети, ежемесечно ще полагат необходимите подписи.

Водени от д-р Евгения Найденова от Историческия музей, в присъствието и на редактора на общинския вестник Димитрина Маринова, екипът пристигна на праисторическото селище, което е по поречието на река Дунав. То е възникнало в началото на новокаменната епоха (неолит) през VІ хил. пр. Хр. Продължило е съществуването си в края на неолита и началото на следващата медно-каменна епоха - халколит, V хил. пр. Хр. Това е важен археологически обект, представляващ едно от първите най-ранни селища на територията на страната ни, които маркират пътя на движение на неолитните племена. Същевременно то свидетелства за контакти със съседните общества на север от Дунава през по-късни етапи на споменатите епохи.

Целта на теренното наблюдение е да се установи състоянието на обекта, събирането на археологически материал от повърхността и планиране на бъдещо проучване. Първите интересни находки – фрагмент от култова масичка и каменна топка, вероятно бойна, откри Христина Цонева. Последва откриването на кремъчна пластина от Ивайло Вагенщайн, фрагменти с интересна украса от глинени съдове от Димитрина Маринова. Приятната археологическа разходка по крайбрежието на Дунава завърши с желанието тук да се организират сондажни разкопки, за да се събере повече научна информация, стратиграфски данни за поселищния живот и нови праисторически артефакти.


ОЩЕ ОТ "КУЛТУРА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар