*
Борба с вредителите

АНКЕТЬОРИ СЪБИРАТ ИДЕИ ОТ ВРАЧАНИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ГРАДА

|
АНКЕТЬОРИ СЪБИРАТ ИДЕИ ОТ ВРАЧАНИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ГРАДА

На 5 септември във Враца ще се проведе анкета сред гражданите във връзка с подготовката на новия интергиран план за възстановяване и развитие на Враца. В рамките на един ден десет анкетьори ще обиколят всички квартали на града, както и централната част. Те ще събират информация за актуалните за решаване проблеми в града и в районите по местоживеене на анкетираните, за потенциала за развитието на Враца в следващите 10 години, за възможностите за ограничаване на вътрешната миграция и задържане на младите хора в града.  Допитването е в изпълнение на кампанията по информация и публичност на проекта „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Враца – устойчива Враца”. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.             Сред останалите въпроси, които ще бъдат поставяни от анкетьорите, има и такива, свързани с екологичната обстановка и оценката на гражданите дали приемат Враца за един от „зелените“ градове в България. Проучването ще събере данни и за потенциала на града като притегателен културен и туристически център, както и за предимствата му пред останалите градове в страната с подобен тип развитие и икономика, с цел привличане на инвеститори и осигуряване на нови възможности за бизнес и работа. Специално място в анкетата е отделено и на установяване на възможностите на хората с различни увреждания да ползват безпроблемно социални услуги и достъпа им до обществени учреждения и институции.             След края на анкетата, данните ще бъдат анализирани и представени на публичните обсъждания с граждани и експерти в различни области. Публичните обсъждания ще се проведат на 12 и 13 септември в сградата на Община Враца.      


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар