*
Борба с вредителите

АНГЕЛ ПРЕСТОЙСКИ: ВиК - ВРАЦА Е СТАБИЛНО ДРУЖЕСТВО

|

На Общото събрание на съдружниците, което се състоя в края на миналата седмица, управителят на „В и К” ООД гр. Враца г-н Ангел Престойски отчете пред държавата и общините дейността на дружеството през 2011г. На общото събрание присъстваха кметовете на общините от област Враца, представител на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, заместник - областният управител. Г-н Престойски отчете, че ВиК Враца е много добре организационно, финансово и технически осигурено и дори в условията на тежка икономическа криза, то е много стабилно дружество.  „ВиК”ООД гр. Враца е едно от малкото ВиК-дружества в страната, постигнали нарастване на всичките си финансови показатели. През 2011г. инвестираните собствени средства са над 2 млн. лева за реконструкции и разширения на водопроводната мрежа, за закупуване на нова техника и съоръжения. Изградени са 116 обекта,  40 197метра е изградената и подменена с полиетиленови тръби водопроводна мрежа в областта, 4268 броя са отстранените аварии. Кметовете на обшините Враца и Мездра благодариха на г-н Престойски  и неговия екип, че направиха всичко необходимо, за да не се усети от населението на гр. Враца и гр. Мездра сериозната криза с водоснабдяването от питейния водоизточник – хидровъзел „Среченска бара”. В значителна степен благодарение именно на предприетите от ВиК Враца оптимизации по ВиК-мрежата, водата от хидровъзела успя да стигне до снеготопенето. Всички присъстващи кметове изразиха задоволството си от добре свършената работа в дружеството през годината и успешното управление на тяхната собственост.               


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар