*
Борба с вредителите

АКТУАЛНА ТЕМА: ЩЕ ИМА ЛИ УНИВЕРСИТЕТ ВЪВ ВИДИН?

|
АКТУАЛНА ТЕМА: ЩЕ ИМА ЛИ УНИВЕРСИТЕТ ВЪВ ВИДИН?

Председателят на Сдружение „Еврошвейцарски технически университет – Видин” професор Димитър Стоянов, който е и пълномощник на професор Кюнел, отново поиска съдействие, а не пари за разкриване на висше учебно заведение във Видин. Писмото си от края на лятото проф., д-р инж. Димитър Стоянов е адресирал до областния управител Цветан Асенов, кмета на Видин Герго Гергов, председателя на ОбС Пламен Трифонов, НВП Виднски митрополит Дометиан, както и до двамата видински народни представители Владимир Тошев и Любомила Станиславова. В писмото си проф. Стоянов пише:
„Уважаеми дами и годспода, както е добре известно, през последните осем години група ентусиасти от Германия – начело с проф. Волфганг Кюнел, положи апостолски усилия за разкриване на висше училище във Видин (Еврошвейцарски технически университет), което да даде голям принос в икономическото, социално, образователно и културно развитие на града и на цяла Северозападна България. На два пъти в Националната агенция за оценка и акредитация (НАОА) беше внасян проект, подготвен от солидна група български специалисти в областта на висшето образование. За съжаление, и при двата опита не бе постигнат положителен резултат, въпреки че вторият вариант на проекта е значително подобрен – в него бяха отразени критичните бележки на НАОА и той бе подкрепен от нейните органи (Експертната група и Постоянната комисия по технически науки и военно дело). И тъй като инвеститорите на проекта считат, че второто решение на НАОА е небективно и неаргументирано, то бе обжалвано по надлежния ред в съда. След разглеждане на въпроса на няколко инстанции, Върховният административен съд задължи НАОА отново да излезе с решение по проекта. Уви, и този път становището на НАОА бе взето формално-бюрократично и не бе положително.
Остава обаче още една възможност за обжалване. Съдът може да бъде сезиран за това, че НАОА не е изпълнила неговото решение и при последното отхвърляне на проекта не е отчела изтъкнати във възражението обстоятелства и факти, а просто е повторила своите предишни мотиви.
Въпросът, който стои пред неколцината останали ангажирани към проекта членове на екипа, е дали има смисъл да се предприемат действия в тази насока.
Проблемът, по наше скромно мнение, се състои в това, че липсва достатъчно сериозна подкрепа от страна на видинската общественост за това начинание. В действителност, през последните 2-3 години единствено депутатите г-жа Станиславова и г-н Тошев, а в последно време и представители на БРП(к) подкрепиха нашите усилия за постигане на напредък.
А, за съжаление, времето на работи в полза на нашето начинание. Дори ако след евентуална нова намеса на съдебните органи НАОА преразгледа становището си и даде зелена улица на проекта, ще се наложи да се направят нови корекции в документите, да се актуализират някои от тях, да се осъвремени списъкът на преподавателите, изявили желание да преподават във висшето училище. Всичко това, разбира се, изисква време и труд. И ние, хората, продължаващи да полагат усилия за успешното завършване на започнатото дело, логично си задаваме въпроса: има ли интерес видинската общественост към това начинание и готови ли са местната власт и общественост действително да се включат в действията за създаване на висше учебно заведение в града?
Ако отговорът на този въпрос е отрицателен, то очевидно няма никакъв смисъл повече да се занимаваме с проекта. Ако обаче вие, като хора, пряко заети с управлението на Видин, имате желание да дадете своя принос в осъществяване на това благородно дело, ние молим за по-активна и действена подкрепа. Защото е очевидно, че решението за разкриване на висше училище е до голяма степен политическо и изисква много сериозна подкрепа от широк кръг влиятелни хора.
Веднага искам да подчертая, че тук не става въпрос за финансова подкрепа. Специалистите, които през последните години са работили и все още са готови да работят по проекта, не очакват материално възнаграждение. Онова, от което те се нуждаят, са активни действия и подкрепа на всички равнища от представителите на всички политически сили и на цялата видинска общественост за постигането на тази благородна цел.
Ще бъда много благодарен, ако информирате мен – и чрез мен останалите активни членове на екипа – за вашето становище по въпроса. Благодаря предварително”.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар