*
Борба с вредителите

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” ОБЯВЯВА ПРИЕМ ЗА ПЛАТЕНИ ЛЕТНИ СТУДЕНТСКИ СТАЖОВЕ

|
АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” ОБЯВЯВА ПРИЕМ ЗА  ПЛАТЕНИ ЛЕТНИ СТУДЕНТСКИ СТАЖОВЕ

От 1 юни АЕЦ “Козлодуй” стартира прием на документи за кандидатстване в Програма за платени летни студентски стажове за 2012 г. Ще бъдат приети общо 24 студенти от следните професионални направления и специалности: електротехника, електроника и автоматика: автоматика, информационна и управляваща техника (1 бр.); електроенергетика и електрообзавеждане (2 бр.); енергетика: ядрена енергетика (3 бр.); физически науки: инженерна физика; приложна ядрена физика; физика на ядрото и елементарните частици; ядрена техника и ядрена енергетика (общо 7 бр.); химически науки: радиохимия; ядрена химия (общо 2 бр.); химични технологии: електрохимия и защита от корозия (1 бр.); химични технологии в ядрената енергетика (2 бр.); информатика и компютърни науки: информатика и компютърни науки (1 бр.); комуникационна и компютърна техника: комуникационна техника и компютърни мрежи (1 бр.); биологически науки: екология; екология и опазване на околната среда (общо 1 бр.); икономика: управление на международни проекти (1 бр.); финанси (1 бр.); маркетинг (1 бр.). Условията, на които трябва да отговарят кандидатите за стажантската програма, са: завършен ІІІ курс с успех минимум 4.50, владеене на чужд език, компютърна грамотност, да нямат здравословни противопоказания за работа в среда с йонизиращи лъчения.   Платените летни стажове ще бъдат с продължителност четири работни седмици и ще се провеждат от 16 юли до 10 август 2012 г. По време на стажа студентите ще разработят проект по тема, определена съвместно с ръководителя на структурното звено, в което са разпределени. В края на периода стажантите ще изнесат презентации по разработените от тях проекти. Документите за кандидатстване за Програмата за платени летни студентски стажове за 2012 г. на АЕЦ “Козлодуй” – молба и автобиография по образец и уверение със среден успех от последно завършен семестър от висшето учебно заведение, където се обучава студентът, се приемат от 1 до 22 юни 2012 г. включително в деловодството на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД или на e-mail: aec_podbor@npp.bg. Допълнителна информация може да се получи от отдел “Човешки ресурси”, Снежа Кръстева – експерт подбор на персонала, на тел. 0973/7-35-04, или на e-mail SSKrasteva@npp.bg. След подбор по документи избраните стажанти ще бъдат уведомени лично по телефон до 6 юли 2012 г. Преди започване на стажа студентите са длъжни да се явят на медицински преглед в Службата по трудова медицина на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, съгласно изискванията за работа в среда с йонизиращи лъчения. Подробна информация за Програмата за платени летни студентски стажове на АЕЦ “Козлодуй” и необходимите документи за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на централата www.kznpp.org.  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар