*
Борба с вредителите

98 СОЦИАЛНО СЛАБИ ВЪВ ВРАЦА ЩЕ ПОЛЗВАТ ОБЩЕСТВЕНИ ТРАПЕЗАРИИ

|
98 СОЦИАЛНО СЛАБИ ВЪВ ВРАЦА ЩЕ ПОЛЗВАТ ОБЩЕСТВЕНИ ТРАПЕЗАРИИ

За пореден път на територията на община Враца ще се реализира националния проект „Обществени трапезарии”, финансиран от Фонд „ Социална закрила” на Министерство на труда и социалната политика. Периодът, през който ще се предоставя услугата е 01.10.2012 г. - 31.10.2012 г., а при възможност ще се анексират (продължат) договорните отношения за предоставяне на услугата всеки следващ месец. Целта е да се осигури помощ и подкрепа за най-уязвимите групи от населението в нашата община. За периода месец октомври 2012 г., съгласно сключен договор между МТСП и Община Враца, от услугата ще се възползват 98 деца и лица, от следните целеви групи: Лица и семейства на месечно подпомагане с доход по-нисък от диференцирания              минимален доход; Лица, с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии за осигурителен стаж             и възраст, за инвалидност, наследствени пенсии; Скитащи и бездомни лица и деца; Услугата ще се предоставя в стола на ул. „ Стоян Заимов” № 2 и стола на ул. „ Екзарх Йосиф” № 75 във Враца. Постоянно действаща комисия, сформирана със Заповед на кмета на Община Враца ще извърши подбор на бенефициентите. Срок за подаване на документи: 26.09.2012 г, - 01.10.2012 г., от 8.00 до 12. 00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч. в стая № 43 и Информационния център на Общинска администрация. Одобрените лица ще бъдат информирани своевременно, чрез списъци, поставени на таблата на Информационния център и двата стола, в които ще се реализира услугата. Тел. за повече информация: 092/62 45 81- Силвия Първановска; 092/ 62 45 82 – Калин Диков 092/62 65 49 – Емилия Николаева;


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар