*

70 ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТА В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД ДУНАВЦИ СЕ ОБРАБОТВАТ НЕПРАВОМЕРНО

|
70 ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТА В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД ДУНАВЦИ СЕ ОБРАБОТВАТ НЕПРАВОМЕРНО

По повод получените сигнали за неправомерно обработване на земеделски земи в землището на град Дунавци, на пресконференция областният управител на област Видин Пламен Стефанов представи работата на Областната комисия за получаване на сигнали за неправомерно обработване на земи (създадена по чл. 7а от Устройствения правилник на Областна администрация – Видин). Г-н Стефанов заяви, че комисията е създадена с решение на Министерски съвет, през месец април 2011 г., с което е внесено изменение в устройствените правилници на областните администрации. „Комисията има право да проверява подадените сигнали за злоупотреби с власт и корупция, лошото управление на държавно или общинско имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия на административни органи и длъжностни лица”, подчерта областният управител. При проверката на Областната комисия към Областна администрация – Видин, е установено, че ЕТ „Деси – Светла Симеонова” обработва 70 земеделски имота (цитирани в решението) без правно основание и частично обработва 11 имота, също без правно основание. Г-н Пламен Стефанов уточни, че с резултатите от преписката са запознати подалите сигнала жители на град Дунавци, като копие от решението е изпратено до кмета на община Видин за изпълнение на процедурата по чл. 34 от Закона за собствеността и ползване на земеделски земи (ЗСПЗЗ).   Областният управител на област Видин разясни, че стопаните, чиито права на собственост са засегнати, могат да подадат жалба в община Видин, придружена от документи за собственост или ползване. По думите му обезщетенията за собствениците, чиито имот е неправомерно обработван, са регламентирани в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. В пресконференцията участва и народният представител от ПП ГЕРБ Владимир Тошев. Той запозна присъстващите с приетите промени в Закона за стопанисване и ползване на земеделските земи, които насърчават уреждането на отношенията между ползвателите и собственици на земеделски имоти. „С допълнението на чл. 34 се прецезира регламентът, уреждащ санкционирането за ползване на земеделски имот без правно основание. С измененията в чл. 37б и 37в се цели оптимизиране на сроковете, в които се изготвят доброволни споразумения за ползването на земеделските земи или разпределение на ползваното. В случай, че не се постигне доброволно споразумение, като изтеглянето на сроковете за по-късен период, в сравнение със сега действащите, ще се даде по-голяма възможност на ползвателите да уредят отношенията си със собствениците на имоти чрез договори за ползване”, поясни народният представител.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар