*
Борба с вредителите

7-МИ БЛОК НА АЕЦ „КОЗЛОДУЙ” ЩЕ ОЖИВИ РЕГИОНА

|

Кметове и председатели на местните съвети на 10 общини от областите Враца, Монтана и Плевен  приеха декларация в подкрепа на решението на правителството за изграждане на 7 блок на атомната централа в Козлодуй. Те се обосноваха с натрупания половинвековен опит в строителството и експлоатацията на ядрените мощности, изграждането на хранилища за радиоактивните отпадъци и отличните оценки от проведените стрес-тестове. Свободният капацитет и кадровият ресурс на площадката в Козлодуй трябва да се използват изгодно за страната и за спасяване на обезлюдяващата Северозападна България. Д Е К Л А Р А Ц И Я               Ние, представителите на местната власт от общините на Северозападна България, посрещаме с одобрение решението на Министерски съвет на Република България за изграждането на седми блок на площадката на АЕЦ „Козлодуй”, за което имаме и подкрепата на бизнес средите и жителите на нашите общини.             Във време, в което всякакви инвестиции в региона са крайно ограничени, една подобна крупна инициатива ще доведе до ръст на производителността, заетостта и съпътстващата заетост на всички фирми, и ще вдъхне живот на нашия, изоставащ през последните години, крайдунавски край. От пуска на шести блок на АЕЦ „Козлодуй” в Северозападна България не е стартирала нито една мащабна икономическа инициатива и затова ясно декларираме решимостта да сме съпричастни, доколкото е възможно и необходимо, към реализирането на този проект. През последните години общините на Северозападна България неизменно са изразявали желанието си нова ядрена мощност да се изгради именно в Козлодуй.             Не се наемаме да правим цялостна обосновка на ефективността от реализирането на проекта, но ще изтъкнем няколко важни обстоятелства: 1.      През последните четири десетилетия площадката в Козлодуй е доказала своята пригодност като място за експлоатация на ядрени съоръжения. 2.      Местната общност прие изграждането на Национално хранилище на ниско- и средно радиоактивни отпадъци в близост до АЕЦ „Козлодуй”, което е икономически изгодно и доказателство, че в района няма изразени антиядрени настроения. 3.      Изградена е необходимата инфраструктура. 4.      Експлоатацията на новия реактор ще бъде кадрово обезпечена с наличния ръководен и изпълнителски персонал, с необходимата квалификация и опит, придобити при експлоатацията на съществуващите ядрени мощности. Убедени сме в решимостта на Правителството да предприеме ускорени действия за реализирането на проекта, което е и наложително, с оглед запазване позициите на Република България като енергиен център на Балканите и Югоизточна Европа.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар