*
Борба с вредителите

7 ДОКЛАДНИ РАЗГЛЕДА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ

|
7 ДОКЛАДНИ РАЗГЛЕДА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ

Постоянната комисия по финанси и бюджет към Общински съвет – Враца очаква допълнителна информация за условията по договора за отпускане на кредит на общинско дружество БКС. Точка 24 от дневния ред на редовното заседание на местния парламент касае даване на съгласие за получаване на банков кредит за оборотни средства в размер на 200 000 лева на БКС. Становището на комисията е, че дава принципно съгласиe. Съветниците дадоха положително становище за предложението за промяна на началните тръжни цени за отдаване под наем и аренда на земеделски земи от общинския поземлен фонд. Промяната се налага, за да се постигне синхронизация с началните тръжни цени за стопанската 2012/2013 година, определени със заповед на министъра на земеделието. Годишният план за 2013 година за дейността на отдел „Вътрешен одит” и отчета за изразходваните средства за командировки за последното тримесечие на 2012 година също получиха одобрение от комисията. Без забележки бяха приети отчета за изпълнение на решенията на ОбС за периода 1 юли-31 декември 2012 г., приемането на отчет за дейността на местния парламент за второто полугодие на 2012 г. и приемането на тематичен план за заседанията за първите три месеца на 2013 година.              


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар