*
Борба с вредителите

520 ЛЕВА ЗАПЛАТА ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В ГРАДИНИ, ЯСЛИ И УЧИЛИЩА

|
520 ЛЕВА ЗАПЛАТА ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В ГРАДИНИ, ЯСЛИ И УЧИЛИЩА

520 лева заплата за медицинските специалисти в детски градини и училища, детски ясли и детски кухни  бе договорена днес и утвърдена с анекс към Колективен трудов договор. Споразумението бе подписано от заместник-кмета на община Враца Светозар Луканов и Ръководствата на Синдикалните структури на КТ " Подкрепа" и КНСБ в града. Новите трудови възнаграждения влизат в сила от 1 януари 2013 година. Освен повишаване на заплатите страните договориха и по-голям срок на предизвестие (от 2 на 3 месеца) при прекратяване на трудовите правоотношения по чл.328, ал.1, т.1,2 и 3 от Кодекса на труда (т.е при закриване на предприятието; при закриване на част от предприятието или съкращение в щата; при намаляване обема на работа); допълнителното трудово възнаграждение за всеки отработен нощен час  или част от него се променя от 0,50 лв. на не по-малко от 1 лев и за времето, през което работникът или служителят е на разположение  на работодателя и се намира извън територията на предприятието в място, уговорено между тях се заплаща допълнително трудово възнаграждение за всеки час или част от него в размер не по-малък от 0,50 лв.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар