*
Борба с вредителите

5 МИЛИОНА ЛЕВА СА ДОГОВОРЕНИ В ОБЛАСТ ВИДИН ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 5 МЕСЕЦА

|

72 договора на стойност 47 162 483  лв. са сключени от началото на програмния период Близо 5 милиона лева са договорени в област Видин по Оперативните програми за последните 5 месеца. Данните от Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН) сочат, че от началото на програмния период до 01.09.2012 г. в област Видин да сключени общо 72 договора на стойност 47 162 483 лв. За сравнение към 31.03.2012 г. в областта са сключени 68 договора на обща стойност 42 761 826 лв.             Най-много договори по Оперативните програми са контрактувани в общините Видин (41 договора на обща стойност 28 430 361 лв.), Белоградчик (7 договора на обща стойност 4 807 684 лв.), Кула (4 договора на обща стойност 976 872 лв.), Чупрене (3 договора на обща стойност 730 964 лв.) и Димово (3 договора на обща стойност 671 734 лв.).             Изпълнението на Оперативните програми в област Видин показва, че най-добре са представени програмите „Развитие на човешките ресурси”, „Регионално развитие”, „Техническа помощ” и „Околна среда”. По-слаби показатели има изпълнението на Оперативни програми „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” и „Административен капацитет”.             Данните за напредъка по Оперативните програми в област Видин бяха обявени на среща с представители на неправителствения сектор, на която екипът на ОИЦ -Видин представи процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Без граници – Компонент 1” – Фаза 2, както и други актуални схеми по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.   ОИЦ – Видин е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Центърът е изграден по проект № 0068-ОВН-3.3 Областен информационен център – Видин, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO002-3.3.02-00014-C0001.   Снимки: Sreshta_Bez granici:  На среща с представители на неправителствения сектор екипът на ОИЦ - Видин представи процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Без граници – Компонент 1” – Фаза 2, други актуални схеми по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и данни за напредъка по Оперативните програми в област Видин.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар