*
Борба с вредителите

464 ОПЕРАТИВНИ ПРОВЕРКИ СА ИЗВЪРШЕНИ ОТ НАП-ВРАЦА ПРЕЗ 2012 Г.

|
464 ОПЕРАТИВНИ ПРОВЕРКИ СА ИЗВЪРШЕНИ ОТ НАП-ВРАЦА ПРЕЗ 2012 Г.

464 оперативни проверки извършиха инспекторите от офис на НАП  Враца през 2012, в т.ч. проверки на бензиностанции, на хранителни и питейни заведения,  проверки с извършени инвентаризации, по жалби и сигнали, наблюдения на неизрядни задължени лица, съвместни проверки със служители от Инспекцията по труда и други контролни органи и др. Целта на проверките е да се установи отчитат ли се реалните обороти в търговските обекти и заведения, плащат ли се дължимите данъци върху тези обороти и дали се спазва осигурителното законодателство. В резултат на оперативните проверки са съставени 172 акта за нарушение, в т.ч. 107 - по Наредба Н-18 за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти, 58 – по осигурителното законодателство и 7 по други закони. Издадени са наказателни постановления за близо 51 хил.лв. Разпоредено е запечатване на 50 търговски обекти с наложени и платени санкции в размер на 32 хил.лв. Сред най-честите нарушения е неиздаването на касова бележка, в офис Враца съставените актовете са 53.  Голяма част от проверките се извършват на ротационен принцип, инспектори по приходите от други офиси в ТД В.Търново проверяват във Враца, а нашите служители в други градове. Броят на връчените актове издадени от служители на други офиси е 197. Практиката показва, че тези проверки имат дисциплиниращ ефект и констатираните нарушения по данъчното и осигурително законодателство намаляват.  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар