*
Борба с вредителите

43 ХИЛЯДИ КЛИЕНТИ НА ЧЕЗ СА ЗАЯВИЛИ ПОЛУЧАВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННА ФАКТУРА

|
43 ХИЛЯДИ КЛИЕНТИ НА ЧЕЗ СА ЗАЯВИЛИ ПОЛУЧАВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННА ФАКТУРА

Средно месечно услугата спестява 172 пакета хартия, които се равняват на общо 86 хиляди листа Клиентите на ЧЕЗ Електро България, заявили получаването на електронна фактура вече надвишават 43 хиляди, сочи статистика на компанията. Възможността да се откажат от хартиените сметки и да преминат към електронната фактура е достъпна за битовите клиенти на компанията от началото на август 2011 г. Статистиката показва, че през ноември най-предпочитаният от клиентите канал за заявяване услугата е корпоративният уебсайт на копанията  www.cez.bg.  Той е използван от 90 % от избралите да получават сметката си за електроенергия онлайн. Електронната фактура спестява време на потребителите и им дава възможност да допринесат за намаляване на изсичането на дървета за целите на производството на хартия. Средно месечно се спестяват по 172 пакета хартия, което се равнява на 86 хиляди листа.  „Днес процесите в обществото се движат от нови принципи и модели. Голяма част от клиентите ни се ориентират към електронното обслужване и електронната фактура, защото са сигурна и удобна алтернатива.  За да отговорим на динамичното ежедневие на потребителите ние ще продължаваме да стимулираме уеб-базираните услуги”, каза Петър Докладал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България.   Електронната фактура е безплатна услуга и получаването й става чрез еднократна регистрация. Тя може да бъде направена през корпоративния сайт www.cez.bg, с обаждане на денонощната информационна линия на ЧЕЗ 0700 10 010 или в Центровете за обслужване на клиенти в Западна България. Информацията, която е нужна на потребителите при заявяване на услугата е Клиентски номер и Оторизационен код от хартиената фактура.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар