*
Борба с вредителите

3460 ДУШИ СА СМЕНИЛИ ЛИЧНИЯ СИ ЛЕКАР ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 2012 Г.

|
3460 ДУШИ СА СМЕНИЛИ ЛИЧНИЯ СИ ЛЕКАР ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 2012 Г.

3460 здравноосигурени лица от общо 193 866 с избор на личен лекар са сменили общопрактикуващия си лекар през декември 2012 г. 3017 души са избрали нов личен лекар от област Враца, а 443 лица са предпочели лекар от друго населено място. За сравнение броя на лицата, извършили смяна на личния си лекар през юни 2012 г. е бил 3270 души. Това показват данните, обработени от интегрираната информационна система на РЗОК-Враца. По последни отчети лицата с непрекъснати здравноосигурителни права са 155 420, а неосигурените – 38 466 души. Общопрактикуващият лекар /ОПЛ/ е длъжен да оказва медицинска помощ на здравноосигурените лица от датата, на която е осъществен избора. Пациентите, които са направили нов избор на ОПЛ представят на новоизбрания ОПЛ извлечение от медицинската документация. Извлечението с копия от необходимата медицинска документация се представя на здравноосигурените лица от предишния ОПЛ. Най-честите причини за смяна на личния лекар в област Враца са: неиздаване на направления за консултация с лекар специалист, промяна в местоживеенето на пациентите, лични предпочитания на здравноосигурените лица към общопрактикуващите лекари, недоволство от качеството на медицинското  обслужване и др. По договор с РЗОК-Враца през миналата година работеха 113 лични лекари. От тях 111 имат индивидуални договори, а 2 са груповите практики във Враца и Бяла Слатина. Съгласно действащите нормативни разпоредби смяната на личен лекар се извършва два пъти в годината в периода от 1 до 30 юни и от 1 до 31 декември. Важно е да се знае, че при промяна на настоящия адрес здравноосигуреното лице има право по всяко време на годината да избере нов личен лекар. Извън законоустановения срок нов избор на общопрактикуващ лекар може да се извърши и при прекратяване на договор с изпълнител на първична извънболнична медицинска помощ.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар