*
Борба с вредителите

33 ТОЧКИ ЩЕ РАЗГЛЕДАТ ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ВЪВ ВРАЦА НА 27 МАРТ

|
33 ТОЧКИ ЩЕ РАЗГЛЕДАТ ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ВЪВ ВРАЦА НА 27 МАРТ

За 27 март 2012 г, вторник, от 10.00 часа е насрочено редовното заседание на Общински съвет – Враца за този месец. Общо 33 точки има дневния ред. Общинските съветници ще избират състава на комисията, която ще разгледа предложенията за званието Почетен гражданин на Враца и за „Наградата на Враца за 2012 г”. Традиционно това звание и наградата се връчват на тържествената сесия на местния парламент на 1 юни. Председателят на Общински съвет – Враца инж. Петя Аврамова ще докладва за мястото на монтаж на първият скулптурно-архитектурен паметник на Христо Ботев в Княжество България, открит в гр. Враца на 27 май 1890 г. Предложението за решение определя място за монтаж на паметника в пространството вляво от централния вход на Регионален исторически музей като музеен експонат на открито. Предложението се основава на експертните становища на Регионална колегия на КАБ /Камара на архитектите в България/ и Съюза на архитектите в България Дружество Враца, поискани от Ботевски организационен комитет. Инж. Петя Аврамова ще предложи на общинските съветници да гласуват и решение за продължаване действието на Договор за управление на Илиян Йончев като управител на „Тролейбусен транспорт – Враца” ЕООД. Председателят на Постоянната комисия по програми с европейско и национално финансиране, европейско сътрудничество и зам. председател на общинския съвет Малина Николова ще представи на колегите си предложение за правила за кандидатстване по Проект „Малки граждански инициативи 2012”. През тази година с решение от 20.02.2012 г. Общински съвет – Враца е утвърдил средства в размер на 60 000 лв. за финансиране на предложенията по този проект. Проектът „Малки граждански инициативи”, създаден по инициатива на Общински съвет – Враца през 2005г. среща голям интерес у врачани. За миналата година са изпълнени 33 проекти на обща стойност 124 000 лв. Целта на проекта през 2012 г. е разработване и утвърждаване на социални практики в грижата за опазване, възстановяване и обогатяване на околната среда. За бюджет по проекта могат да участват инициативни комитети на граждани и управителни съвети, а максималната стойност на един проект е 3 000 лв. Общински съвет – Враца отпуска средства на одобрените проекти само за материали и оборудване за изграждане на обектите, подателите на проекти участват безвъзмездно със своя труд за реализиране на идеите. Председателят на Постоянната комисия по спорт и туризъм към Общински съвет – Враца Ангел Иванов ще представи за гласуване новата Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Враца.   Отпускане на еднократна финансова помощ в размер на 300 лв. на майката на Петрослав Цеков предлага д-р Антонио Георгиев от името на ПК по здравеопазване и социални дейности.                                                                                  На редовната сесия на Общински съвет – Враца на 27 март 2012 г. кмета на Враца инж. Николай Иванов ще представи и Програмата за управление на Община Враца за Мандат 2012-2015 г. Той ще отчете и изпълнението на решенията на Общински съвет – Враца от 27 декември 2011 г. Общинските съветници ще разгледат и няколко предложения за отдаване по наем и аренда на имоти публична и частна общинска собственост. Три решения за съгласие за издаване на „запис на заповед” за обезпечаване на авансови плащания по спечелени от Община Враца проекти с европейско финансиране ще гласуват още общинските съветници.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар