*
Борба с вредителите

3270 ДУШИ СА СМЕНИЛИ ЛИЧНИЯ СИ ЛЕКАР ПРЕЗ ЮНИ

|
3270 ДУШИ СА СМЕНИЛИ ЛИЧНИЯ СИ ЛЕКАР ПРЕЗ ЮНИ

3270 здравноосигурени лица от общо 194 813 души с избор на личен лекар от врачанска област са сменили лекаря си през месец юни 2012 г. За сравнение техния брой през декември миналата година е бил 7046 души. Общопрактикуващият лекар/ОПЛ/ е длъжен да оказва медицинска помощ на здравноосигурените лица от датата, на която е осъществен избора. Пациентите, които са направили нов избор на ОПЛ представят на новоизбрания ОПЛ извлечение от медицинската документация. Извлечението с копия от необходимата медицинска документация се представя на здравноосигурените лица от предишния ОПЛ. Най-честите причини за смяна на личния лекар в област Враца са: неиздаване на направления за консултация с лекар специалист, промяна в местоживеенето на пациентите, лични предпочитания на здравноосигурените лица към общопрактикуващите лекари, недоволство от качеството на медицинското  обслужване и др. По договор с РЗОК-Враца през 2012 г. работят 113 лични лекари. От тях 111 имат индивидуални договори, а 2 са груповите практики във Враца и Бяла Слатина. Съгласно действащите нормативни разпоредби смяната на личен лекар се извършва два пъти в годината в периода от 1 до 30 юни и от 1 до 31 декември. Важно е да се знае, че при промяна на настоящия адрес здравноосигуреното лице има право по всяко време на годината да избере нов личен лекар. Извън законоустановения срок нов избор на общопрактикуващ лекар може да се извърши и при прекратяване на договор с изпълнител на първична извънболнична медицинска помощ.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар