*
Борба с вредителите

30 БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА ОТ ОБЩИНА ВЪРШЕЦ - С ОСИГУРЕНА ТРУДОВА ЗАЕТОСТ

|
30 БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА ОТ ОБЩИНА ВЪРШЕЦ - С ОСИГУРЕНА ТРУДОВА ЗАЕТОСТ

Агенция по заетостта, в качеството си на Междинно звено по Оперативна програма„Развитие на човешките ресурси" на Европейския съюз и Община Вършец подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за разкриване на 30 работни места по схемата „Подкрепа за заетост”.

Програмата за временна заетост стартира от 28.09.2012 г. и ще се изпълнява за период от една календарна година.

Тридесет безработни лица ще бъдат назначени на длъжностите „Охранител” (25 човека) и „Строителен работник” (5 човека). Те ще бъдат ангажирани в охрана на различни общински обекти и в извършване на строително-ремонтни дейности в сгради – общинска собственост.

Месечното възнаграждение на лицата ще е в размер на 380 лева, а трудовите им договори ще бъдат сключени с кмета на община Вършец като работодател, след насочване на безработните от Бюрото по труда.

Дейностите по схемата „Подкрепа за заетост” ще приключат на 28.09.2013 г.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ МОНТАНА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар