*
Борба с вредителите

3 МИЛИОНА ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА ЗА ТУРИЗМА В БЕЛОГРАДЧИК

|
3 МИЛИОНА ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА  ЗА ТУРИЗМА В БЕЛОГРАДЧИК

4 807 684 лева са средствата инвестирани от Оперативните програми в Община Белоградчик от началото на програмния период. Белоградчик е първа по брой договорени проекти сред по-малките като брой население общини от област Видин. Общината е договорила общо 7 проекта, от които два са в процес на изпълнение, четири са регистрирани и един е приключен. Проектите са финансирани от Оперативни програми „Развитие на човешките ресурси”, „Околна среда” и „Регионално развитие”. Най-големият като стойност проект на общината - за 2 995 630 лв., е за развитие на туризма и подобряване на туристическата инфраструктура. “Съхраняване на културно-историческото наследство и разнообразяване на туристическото предлагане в района на Белоградчишката крепост” се финансира от Оперативна програма „Регионално развитие” (ОПРР). Промотирането на културно-историческите и природни дадености на Белоградчик може да се надгради с актуалната процедура по ОПРР „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите II”. На среща с кмета Борис Николов, заместник-кмета Росен Младенов и специалисти от общинската администрация, екипът на Областен информационен център (ОИЦ-Видин) представи изискванията по схемата. Партньорството е водещ акцент по нея: кандидатите трябва да участват заедно с още най-малко две общини с цел обособяване на туристически район, формиране на общ туристически продукт и осъществяване на регионален маркетинг и реклама. Срокът за кандидатстване е до 28 септември 2012 г. На срещата в “града на скалите” екипът на ОИЦ представи и схемата по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” “Да не изоставяме нито едно дете. Компонент 2”. За да достига бърза и експертна информация за Кохезионната политика на ЕС в България до колкото се може повече граждани, фирми и организации, бяха договорени и конкретни стъпки за развитие на сътрудничеството между Областен информационен център-Видин и общинската администрация в Белоградчик.   ОИЦ Видин е част от мрежата от 27 областни информационни центъра за Кохезионната политика на Европейския съюз в България и предоставя информационни, комуникационни, логистични и експертни услуги. Центърът е изграден по проект № 0068-ОВН-3.3 Областен информационен център – Видин, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO002-3.3.02-00014-C0001 от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар