*
Борба с вредителите

200 ХИЛЯДИ ЛЕВА ПО ОПРР ЗА РАЗВИТИЕТО НА БЕЛОГРАДЧИК

|
200 ХИЛЯДИ ЛЕВА ПО ОПРР ЗА РАЗВИТИЕТО НА БЕЛОГРАДЧИК

200 хил. лева безвъзмездна финансова помощ за изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в Белоградчик 200 хил. лева безвъзмездна финансова помощ за изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) в Белоградчик осигурява Оперативна програма „Регионално развитие“ (ОПРР) по схема "Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II". Целта на процедурата е да се изготвят интегрирани планове за градско възстановяване и развитие, насочени към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в 31 града от Ниво 3 и Ниво 4 (сред които и Белоградчик), съгласно Националната концепция за пространствено развитие на Република България до 2025 г. Основната дейност по схемата е изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие с времеви хоризонт до 2020 г. Допуска се и изготвяне на екологична оценка, съгласно Закона за опазване на околната среда и оценка за съвместимост, съгласно Закона за биологичното разнообразие, когато е преценено като необходимо от компетентния орган. По процедурата се финансира и разработване на предпроектни проучвания за проекти, включени в ИПГВР. Продължителността на проектите по схема "Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II" не може да надвишава 20 месеца от датата на сключване на договора. Предвидено е и съфинансиране от страна на общините-бенефициенти в размер на 5 %. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 30 април 2013 г., като кандидатстването става само по електронен път, чрез Модула за електронни услуги на Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН).   ОПРР финансира още една община от област Видин в изработването на ИПГВР. Проектът на община Видин „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие - град Видин“, на стойност 499 990 лв., е в процес на изпълнение.  Екипът на ОИЦ-Видин ще популяризира схема "Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II" на предстояща среща с общинската администрация в Белоградчик.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар