*
Борба с вредителите

15 000 ЛЕВА ПОВЕЧЕ ЗА „МАЛКИ ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ” ДАВА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВРАЦА

|
15 000 ЛЕВА ПОВЕЧЕ ЗА „МАЛКИ ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ” ДАВА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВРАЦА

На заседанието си във вторник тази седмица общинските съветници гласуваха с 15 000 лева повече за финансиране на класираните проектни предложения по Проект „Малки граждански инициативи 2012”. Общата сума е 75 532,52 лв. В началото на 2012 г. Постоянната комисия по програми с европейско и национална финансиране, европейско сътрудничество към Общински съвет – Враца предложи в бюджета на Община Враца за 2012 г. да бъдат предвидени 100 000 лв. за „Малки граждански инициативи”, но предложението им не беше прието от кметската управа и в бюджета бяха предвидени средства в размер само на 60 000 лв. Постоянната комисия по програми с европейско и национално финансиране, европейско сътрудничество класира за утвърждаване от Общински съвет – Враца списък от 26 проекта, които получиха над 80 точки при оценяването по критериите, приети от местния парламент и общинските съветници приеха решението й. Увеличеният бюджет отговаря и на увеличения интерес от страна на гражданите на Враца към инициативата. Постъпилите проектни предложения през 2012 г. са 63. За сравнение през предходната 2011 г. бяха подадени 47, утвърдени от Общинския съвет бяха 33 проекта, а предоставените от Община Враца средства бяха 124 761,30 лв. 38% от всички класирани проектни предложения са в кварталите и селата на Община Враца – Згориград, Горно Пещене, Паволче, Мраморен, Тишевица, Власатица, Бели извор, Върбица, Девене и кв.Кулата. Шест са спечелените проекти, подадени от инициативни комитети или управителни съвети на етажна собственост в ж.к. „Дъбника”, два в ж.к. „Младост” и осем в централна градска част. Най-висока оценка от 93.4 точки е получил проект на граждани от с. Згориград  - „Обществените места на Згориград – модел за екология и естетика”, на стойност 3 000 лв. Следват го „Малък оазис в сивия квартал” в ж.к. „Дъбника” с 92.6 точки и „Споделена отговорност към общата собственост” на ул. „Генерал Леонов” във Враца с 90.2 точки. Най-много по брой са желаещите да изградят детски площадки на територията на общината – почти половината от предложенията, следват ги местата за отдих и облагородяване на междублокови пространства. И тази година има интересни и оригинални предложения на граждани – изграждане на слънчев часовник във Враца, мини футболно игрище в с. Горно Пещене и фитнес на открито за с. Паволче.          Изплащането на сумите по одобрените проекти стартира на 2-ри юли, веднага след публикуването на протокола на Общински съвет – Враца, а самите проекти трябва да бъдат реализирани в три-месечен срок от получаването на средствата. Контрол над изпълнението им ще упражнява Постоянната комисия по програми с европейско и национално финансиране, европейско сътрудничество към Общинския съвет – Враца с председател Малина Николова. „Малки граждански инициативи” е проект на Общински съвет – Враца, който се изпълнява за 7-ма година. По него се отпускат средства в размер до 3 000 лв. на проект на инициативни комитети и управителни съвети на етажната собственост, които искат да облагородят градската среда. Средствата са за материалите, необходими за изпълнението на проектите, а трудът е доброволен. Увеличаващият се интерес към „Малки граждански иницитиви” е доказателство за успеха на проекта и за все по-големият брой граждани на Враца, решили не само да променят средата, в която живеят, но и да поемат инициативата и отговорността за нейното променяне, смята зам. председателят на Общински съвет – Враца и председател на ресорната комисия Малина Николова.  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар