*
Борба с вредителите

144 РЕВИЗИИ ПРИКЛЮЧИ НАП – ВРАЦА ДА ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ

|
144 РЕВИЗИИ ПРИКЛЮЧИ НАП – ВРАЦА ДА ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ

Приключилите ревизии през първото шестмесечие на 2012 година в офис на НАП  Враца са 144, което е с 34 повече спрямо същия период на м.г. Относителният дял на ревизионните актове с разкрити приходи е 94,5%. Актовете със задължения над 10 хил.лв. са 100 и представляват 69,5% от общия брой, в сравнение с полугодието на м.г. са нараснали с близо 39%. Установените укрити данъчно-осигурителни задължения са в размер на 30.9 млн.лв., в т.ч. 23.9 млн.лв. – ДДС. Разкрити са и  6,2 млн.лв. – корпоративен данък и 461 хил.лв. невнесени задължения по здравно и социално осигуряване. Среден размер на допълнително установените задължения на един ревизионен акт – 215 хил.лв., средно на един инспектор – 1,6 млн..лв. Спрямо същия период на м.г. отчитаме ръст от 136% на разкритите приходи. Най-голям е размера на измамите при търговците на едро – 16,5 млн.лв., при търговците на зърнени култури допълнително установените задължения са 2.5 млн.лв., а задължените лица от търговията с горива и търговията на дребно са  укрили  1.2 млн.лв.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар