*
Борба с вредителите

140 МИЛИОНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ СА ДОГОВОРЕНИ В ОБЛАСТ ВИДИН

|

Повишава се интересът към възможностите на Оперативните програми 140 712 392 лв. са договорени от бенефициентите в област Видин от началото на програмния период до 18.02.2013 г. Съгласно Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България в областта са сключени 83 договора по Оперативните програми. За сравнение към 01.11.2012 г. контрактите са 68, на обща стойност 47 077 926 лв. Това стана ясно на среща на екипа на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин) с медиите. Най-много договори са сключили бенефициентите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – 46. 17  са договорите по Оперативна програма „Регионално развитие“, 9 – по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ (ОПРКБИ), 8 – по Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС), 2 – по Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК) и 1 контракт по Оперативна програма „Техническа помощ“. В последната година се наблюдава динамизиране на интереса към ОПРКБИ, ОПАК и ОПОС. За да отговори на нарастващия проектен интерес на бизнеса към получаване на средства от Европейските фондове, екипът на ОИЦ-Видин анонсира предстоящите информационни срещи с деловите среди за популяризиране на схема „Енергийна ефективност и зелена икономика“, финансирана от ОПРКБИ, и инструмента Jeremie. Центърът ще промотира през месец март на срещи във видински училища и Дискусионния клуб за сближаване с ЕС, за да отговори на повишения интерес на младите хора към възможностите на Оперативните програми и цялостната подкрепа на Съюза за младежите. Следващият програмен период (2014-2020 г.) и подготовката на местната власт за него, ще са друг акцент в работата на ОИЦ-Видин през месеците март и април. За целта екипът на центъра ще проведе информационни срещи в общините Брегово, Ружинци и Видин. В Белоградчик ОИЦ ще организира на 19 март семинар “Какво трябва да знаем за еврофондовете?” (преди да започнем подготовката на проект за финансиране от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС). ОИЦ – Видин е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар