*
Борба с вредителите

122 МИЛИОНА ЛЕВА СА ДОГОВОРЕНИ В ОБЛАСТ ВИДИН ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ

|
122 МИЛИОНА ЛЕВА СА ДОГОВОРЕНИ В ОБЛАСТ ВИДИН ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ

Близо 75 милиона лева са договорени в област Видин по Оперативните програми за последните 2 месеца. Данните от Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН) сочат, че от началото на програмния период до 17.12.2012 г. в област Видин са сключени общо 80 договора на стойност 122 834 323 лв. За сравнение към 01.11.2012 г. в областта са сключени 68 договора на обща стойност 47 077 926 лв.         С контрактите от последните месеци област Видин вече не е с най-малко договорени средства по Оперативните програми в Северозападния район и страната. Съгласно ИСУН, към 17.12.2012 г., по-малко договорени средстава има в областите Търговище (117 829 126 лв.), Разград (112 604 978 лв.), Смолян (110 210 366 лв.), Кърджали (97 547 737 лв.), Монтана (86 260 821 лв.) и Перник (85 926 223 лв.).             Най-много договори по Оперативните програми са сключени в общините Видин (45 договора на обща стойност 103 945 129 лв.), Белоградчик (8 договора на обща стойност 5 006 090 лв.), Кула (4 договора на обща стойност 969 681 лв.), Чупрене (3 договора на обща стойност 730 964 лв.) и Димово (3 договора на обща стойност 668 704 лв.).         Изпълнението на Оперативните програми в област Видин показва, че най-добре са представени програмите „Развитие на човешките ресурси”, „Регионално развитие”, „Техническа помощ” и „Околна среда”. Динамизиране на показателите има в изпълнението на Оперативни програми „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” и „Административен капацитет”.         ОИЦ – Видин е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Центърът е изграден по проект № 0068-ОВН-3.3 Областен информационен център – Видин, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO002-3.3.02-00014-C0001.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар