*
Борба с вредителите

11 МАРТ Е ПОСЛЕДНИЯТ ДЕН ЗА САМООТЧЕТ ЗА КЛИЕНТИТЕ НА ЧЕЗ

|
11 МАРТ  Е ПОСЛЕДНИЯТ ДЕН ЗА САМООТЧЕТ ЗА КЛИЕНТИТЕ НА ЧЕЗ

От 5 март влязоха в сила нови по-ниски цени на електроенергията. Потребителите имат възможност сами да отчетат показанията на измервателните уреди ЧЕЗ напомня на своите клиенти, че на 11 март, понеделник, изтича крайният срок, в който те могат да подадат към компанията показанията от електромерите си, които са отчели сами. „В изпълнение на решението на ДКЕВР за въвеждане на нова цена на електроенергията за битови клиенти, считано от 5 март, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД започна извънредно отчитане на средствата за търговско измерване. За да гарантира на клиентите си максимална коректност при фактурирането на консумираната електроенергия, компанията им даде възможност да отчетат сами показанията", каза Петър Баран, главен оперативен директор на "ЧЕЗ България".   Клиентите, желаещи да се възползват от тази възможност, трябва да направят своя отчет и да подадат данните към компанията до 11 март в Центровете за обслужване на клиенти на ЧЕЗ, на деноношната телефонна линия на ЧЕЗ 0700 10 010 (меню 2), по електронната поща на адрес zaklienta@cez.bg, на факс (02) 8959 667 или през уеб-сайта www.cez.bg.   Клиентите трябва да посочат данните от електромера (по всички тарифи), клиентски или абонатен номер, датата на отчитане, трите имена на титуляр и адрес на обекта, за който се декларират показания.   С цел да се обезпечи бързото и качествено отчитане на електромерите, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД ангажира допълнително 435 отчетници. Те работят с удължено работно време, както и в почивните дни. Графикът за извънреден отчет се намира на сайта на www.cez.bg.     Поради физическата невъзможност всички електромери да бъдат отчетени в един и същи ден, месечните сметки на битовите клиенти ще бъдат преизчислени към датата на въвеждане на новите цени.   Графикът на извънредния отчет е публикуван на сайта на дружеството www.cez-rp.bg, информация може да се получи в Центровете за обслужване на клиенти на ЧЕЗ и на телефон 0700 10 010.  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар