*
Борба с вредителите

1 594 ЛЕВА ЗАПЛАТА ЗА ВРАЧАНСКИЯ КМЕТ

|
1 594 ЛЕВА ЗАПЛАТА ЗА ВРАЧАНСКИЯ КМЕТ

Точка 7 от дневния ред на предстоящото заседание на общинския съвет разглежда възнагражденията на кмета на община Враца Николай Иванов и на председателя на местния парламент Петя Аврамова. В доладната е посочена сумата 1 594 лева, считано от 15 ноември 2011 година. Платеният годишен отпуск  на кмета и на Председателя на ОбС пък ще бъде 42 работни дни. Възнаграждението на съветниците ще бъде 60 на сто от средната брутна работна заплата в общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие. До 300 лева на месец ще получават местните парламентаристи за пътни и други разноски. До 10-то число на следващия месец общинските съветници следва да представят разходно-оправдателни документи, установяващи вида и размера на направените от тях пътни и други разноски в предходния месец. Кметовете на кметства в община Враца ще получават следните възнаграждения: Гриша Ангелов Григоров - с. Челопек - 690 лв. Тодор Христов Тодоров - с. Голямо Пещене - 690 лв. Диан Иванов Дамянов - с. Чирен - 762лв. Невена Ангелова Цекоа - с. Косталево - 762 лв. Илия Генов Илиев - с. Тишевица - 690 лв. Кирил Петров Попов - с. Гоно Пещене - 690 лв. Емил Стефанов Василев - с. Паволче - 762 лв. Страхил Любенов Цеков - с. Мраморен - 762 лв. Любен Иванов Нинов - с. Баница - 762 лв. Асен Георгиев Петров - с. Згориград - 762 лв. Радослав Петров Котов - с. Нефела - 690 лв. Румен Борисов Горанов - с. Власатица - 690 лв. Кирил Александров Илиев - с. Бели Извор - 762 лв. Коцо Стаменов Коцов - с. Три кладенци - 762 лв. Цветослав Йорданов Цветков - с. Лиляче - 762 лв. Николай Тодоров Мицов - с. Девене - 762 лв. Красимир Вълчев Цеков - с. Върбица - 690 лв.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар