*

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ВРАЦА

|

Областният съвет за развитие на област Враца проведе редовно заседание, на което беше представен актуализираният състав на Съвета и бяха определени представители за членове на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район. Областният управител Малина Николова председателства заседанието и запозна членовете с новите моменти в Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие, а заедно с представители на общините бяха дебатирани идеите за интегрирани проекти на територията на област Враца в новия програмен период 2021-2027 г.

В състава на Областния съвет са включени кметовете на общините в областта, по един представител на общинския съвет на всяка община, делегирани представители на областните структури на представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище. Проведените през месец октомври избори за местна власт наложи поименна актуализация на Съвета.

По предложение на членовете на Областния съвет за развитие на област Враца, като представители в Регионалния съвет за развитие на Северозападен район са включени кметът на Община Враца Калин Каменов и кметът на Община Козлодуй Маринела Николова. Заседанието на Регионалния съвет за развитие ще се проведе на 6 декември в гр. Ловеч под председателството на областния управител на област Ловеч Ваня Събчева.

„Важна промяна, засягаща дейността на кметовете и общинските администрации е създаването на индикативен списък на важни за общината проектни идеи, с проектобюджети и оптимален график на изпълнение с обща оценка на необходимите ресурси за реализация на плана, разбита по години съобразно оптималния график за изпълнение на важните за общината проектни идеи, както и разработване на Програма за реализиране на плана за интегрирано развитие на общината, заедно с необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението му“, акцентира Малина Николова. Според така предложения на обсъждане Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие, одобреният план за интегрирано развитие на община се представя от кмета на общината за информация пред съответния регионален съвет за развитие в срок до три месеца от неговото приемане от съответния общински съвет.

Промените в закона засягат състава и разширяват обхвата от правомощия на Регионалния съвет за развитие, като са обособени управленско и експертно ниво.

Кметовете на общините дадоха предложения за интегрирани проекти на територията на област Враца в новия програмен период по Оперативната програма за развитие на регионите в България 2021-2027 г. След проведените дебати, бяха определени теми за съвместно сътрудничество в областта на инвеститорския интерес и развитие на бизнеса, туризма и културното наследство, земеделието и инфраструктурата.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez