*

ЗАПОЧНА УСИЛЕНА РАБОТА ПО ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ВИДИН

|
ЗАПОЧНА УСИЛЕНА РАБОТА ПО ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ВИДИН

Започна усилена работа по проекта „Рехабилитация и разширяване на водоснабдителната и канализационната системи във Видин, България”. Стартът на строителните дейности бе даден на 9 декември миналата година. Те се изпълняват от „ОБЕДИНЕНИЕ „ПАНОНИЯ АКВА“. Цената на договора е малко над 44 милиона и 380 хиляди лв. В момента се извършват строително-монтажни работи, свързани с напорна канализация /нов колектор/ от Канална помпена станция №1 до Пречиствателната станция за отпадни води. Изпълнени са и положени 1200 м полиетиленови тръби Ф630. Прави се паралелно и изкоп за водопровод от каналната към помпената станция, както и изкопни работи за канализация. Работи се по улиците „Железничарска”, ”Иван Срацимир” и ”Чепино”. Предстои дейностите да продължат по улиците ”Александър Батенберг” /продължение на „Железничарска”/, „Акад. Стефан Младенов” и улици в ж.к. ”Александър Стамболийски” /ул. ”61” от бул. ”Панония”, ул. ”62”, ул. ”62“, ул. ”63”/. Извършващото се строителство по Водния цикъл е на базата на предоставена от Изпълнителя програма-график и утвърдена от Инженера /строителния надзор/ на обекта. Организацията на движението по улиците, където се работи е съобразено с проект, съгласуван от КАТ. Маршрутите на автобусите не са променени поради факта, че към настоящия момент няма напълно затворени улици, а само частично. С напредване на строително-монтажните работи по проекта, предвид късите срокове за изпълнение на обектите, общината се обръща с молба към гражданите да проявят разбиране и търпимост от създадените неудобства при движението по улиците в града. Хората ще бъдат своевременно уведомявани за затварянето на съответната улица или участък от нея и начина за достъп на живущите до имотите им. Проектът „Рехабилитация и разширяване на водоснабдителната и канализационната системи във Видин, България” предвижда реализацията на следните инвестиционни дейности: ВОДОСНАБДЯВАНЕ: Обща дължина на водопроводната мрежа в рамките на проекта – 13 648 м Общ брой на сградни водопроводни отклонения в рамките на проекта /включително новоизградени и рехабилитирани/ – 670 бр.  
КАНАЛИЗАЦИЯ: Обща дължина на канализационната мрежа в рамките на проекта /включително рехабилитирана и новоизградена/ – 13 850 м Общ брой на сградни канализационни отклонения в рамките на проекта /включително новоизградени и рехабилитирани/ – 957 бр. Напорна канализация от канална помпена станция №1 до новоизграждащата се пречиствателна станция за отпадни води, гр.Видин РЕКОНСТРУКЦИЯ на канална помпена станция №1 и на канална помпена станция №5 През месец февруари ще започне строителството на Пречиствателната станция на гр. Видин на стойност 25 милиона и 100 хиляди лв. Целият проект за Водния цикъл е повече от 75 милиона лв., от които общинско участие – около 2 милиона и 700 хиляди лв. Финансирането е от Кохезионния фонд и Структурни фондове по Оперативна програма “Околна среда”.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez